طالبان مسلح راه ولسوالی درقد را ماین گذاری کرد

عملیات-بغلان-2مسوولان امنیتی در ولایت  تخار می گویند که طالبان مسلح راه مواصلاتی ولسوالی درقد این ولایت را ماین گزاری و مسدود کرده است.

سنت الله تیمور سخن گوی والی تخار به خبرگزاری خاورمیانه می گوید که طالبان مسلح در منطقعه القناق، در راه عمومی که درقد را به ولسوالی خواجه بهاالدین و از آن جا به مرکز تالقان وصل می کند، ماین گذاری کرده است.

تیمور می گوید که نیروهای امنیتی در حال حاضر مصروف عملیات برضد طالبان مسلح در منطقه است و به زودی این راه از وجود طالبان مسلح و ماین های گذاشته شده پاکسازی خواهد شد.

وی می گوید که ۳ صد تن از نیروهای امنیتی در ولسوالی درقد مصروف عملیات اند.

در همین حال عطا محمد یکی از باشنده های درقد می گوید که راه مواصلاتی ولسوالی درقد از سه روز به این سو مسدود است.

وی می گوید که طالبان این راه را ماین گذاری کرده و دیروز یک خانم قربانی انفجار این ماین ها شد.

این باشنده محل می گوید که از سه روز به این سو باشنده های درقد به مرکز تالقان رفته نتوانسته اند.

درقد جزیره یی است که بین دریای آمو قرار دارد، این ولسوالی تنها به ولسوالی خواجه بهاالدین راه دارد که از این طریق به مرکز تالقان وصل می شود.