سرطان ۲۱, ۱۳۹۹

طالبان مسلح با فامیل شان در جوزجان به دولت پیوستند

JAWJیک گروه 35 نفری طالبان مسلح همراه با خانواده هایشان در ولایت جوزجان با پروسه صلح یکجا شده و به دولت پیوست.

عبدالحفیظ خاشی، آمر امنیت فرماندهی پولیس جوزجان به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این گروه از طالبان مسلح در ساحات دشت لیلی میان دو ولایت جوزجان و فاریاب فعالیت داشتند.

به گفته وی، ملاطاهر و معلم خان زرقاوی، سرکرده گان این گروه بوده و بعد از پیوستن به دولت خواهان تطبیق پروژه عام المنفعه از جمله کلینیک، مکتب و سایر سهولت های زنده گی در منطقه شان هستند.

مقام های محلی جوزجان نیز گفته اند که این گروه 35 نفری که با ده عضو خانواده شان به پروسه صلح پیوسته اند از سهولت های زنده گی مستفید شده و در مسیر راه ولسوالی خواجه دو کوه و شهر شبرغان برایشان مسکن تدارک دیده می شود.

این مقام ها، پیوستن این افراد را در تامین امنیت شاهراه ولسوالی خواجه دو کوه و شهر شبرغان مهم می دانند.

طالبان مسلح تا حال در این رابطه اظهار نظر نکرده اند.