طالبان مسلح، هر دو ماه 10 میلیون افغانی از برق ولایت کندز عاید دارند

۱۶ میزان ۱۳۹۶

گروه طالبان مسلح از سال 1394 بدینسو پول صرفیه برق مردمانی را که در ساحه تحت حاکمیت آنان زنده‌گی می‌کنند جمع‌آوری می‌نمایند، رقم پول‌های جمع‌آوری شده دراین سال‌ها بالاتر از 60 میلیون افغانی می‌باشد.

انجنیر حمیدالله رییس برق کندز، در گفت‌گو با خبرگزاری خاورمیانه می‌گوید، طالبان مسلح از اواخر سال 1394 تا اکنون در هر دوره (دو ماه را در بر می‌گیرد) از 8 الی 10 میلیون افغانی از نزد مشترکین ریاست برق پول جمع آوری کرده اند.

رییس برق کندز گفت« 212 پایه ترانسفارمر که برای 14 هزار مشترک برق رسانی می‌کند در ساحات نا‌امن و تحت کنترول طالبان مسلح قرار داد».

آقای حمیدالله می افزاید، در صورت بروز مشکلات تخنیکی حتی در ساحات تحت کنترول طالبان مسلح کارمندان آنان مشکلات را رفع می‌کنتد؛ چون اگر این مشکلات برطرف نشود در برق رسانی به سایر بخش‌های که از برق وارداتی تاجیکستان استفاده می‌نمایند محروم می‌گردند.

مقام‌های امنیتی ولایت کندز می‌گویند، بخاطر حل این معضل و برگشت پول صرفیۀ برق به وجه دولت عملیات پاکسازی را دراین بخش‌ها آغاز کرده‌اند.

عبدالحمید حمیدی فرماندۀ پولیس کندز می‌گوید، عملیات مشترک نیروهای امنیتی از مدتی بدین‌سو در ساحاتی که طالبان در آن حضور دارند آغاز شده است.

محراب الدین ابراهیمی- خبرنگار زون شمال

برق

طالبان

کندز

ناامنی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.