طالبان: ما را از فهرست سیاه سازمان ملل بیرون کنید!

۴ دلو ۱۳۹۴

farhangnews_106750-302100-1419420812طالبان از سازمان ملل متحد خواسته است که پیش از سرگیری گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان این گروه را از فهرست سیاهش خارج کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، طالبان این خواست را در حاشیۀ گفت‌گوهای غیر رسمی صلح که از سوی نهاد بگواش در قطر راه‌اندازی شده و به نماینده‌گی از افغانستان نیز از شورای عالی صلح، پارلمان و جامعۀ مدنی افرادی در چارچوب هیئت غیر رسمی در آن اشتراک دارند، مطرح کرده‌اند.

روزنامۀ اکسپرس تریبیون پاکستان که بیش‌تر گزارش‌های طالبان را به نشر می‌رساند گزارش داد که این مطلب را یک عضو ارشد گروه طالبان در گفت‌گو با مقام‌های سازمان ملل در قطر در میان گذاشته و گفته که این سازمان به خاطر پایان‌یافتن جنگ ۱۵ ساله باید آنان را از فهرست سیاهش بیرون کند.

این در حالی‌ست که شورای امنیت سازمان ملل به تازه‌گی به دنبال افزایش فعالیت‌های طالبان در افغانستان تحریم علیه این گروه را برای مدت ۱۸ ماه تمدید کرد.

این اقدام شورای امنیت واکنش شدید طالبان را در پی داشت و آنان با نشر اعلامیه‌یی گفتند که این اقدام سازمان ملل و استقبال حکومت افغانستان از آن به روند گفت‌گوهای صلح صدمه می‌زند.

افغانستان،

تحریم،

سازمان ملل،

سیاه،

صلح

طالبان،

فهرصت،

گفتگو،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed