طالبان: فقط با آمریکا مذاکره میکنیم!

IMG11560974طالبان افغانستان با ارائه شروط خود به کمیته متشکل از نمایندگان ۴ کشور ، خواهان مذاکره مستقیم با آمریکا به جای دولت افغانستان شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، طالبان افغانستان شروط خود را برای برقراری صلح با دولت افغانستان به کمیته متشکل از نمایندگان ۴ کشور آمریکا، چین، افغانستان و پاکستان ارائه دادند.

طالبان در اولین شرط خود خواهان مذاکره مستقیم با آمریکا به جای مذاکره با دولت افغانستان شدند و بیان کردند که کابل چیزی برای عرضه به طالبان ندارد و در واقع این آمریکاست که برای افغانستان تصمیم می گیرد و در حقیقت سرنوشت کابل به دست واشنگتن تعیین می شود.

دومین شرط این گروه تسط کامل بر ولایت «هلمند» و تاسیس دفتر سیاسی خود در این ولایت (همانند دفتر سیاسی این گروه در قطر) بود تا بتوانند فعالیت های سیاسی خود را دوباره از سربگیرند.

گفتنی است کمیته متشکل از نمایندگان ۴ کشور آمریکا، چین، افغانستان و پاکستان پس از بررسی شروط طالبان موضع خود را دراین قبال اعلام خواهند کرد.