سرطان ۲۶, ۱۳۹۹

طالبان در یک قدمی شهر قندوز

dissolution-of-taliban-fe0331-teaseطالبان و مخالفان مسلح دولت با چند حمله شدید از چند استقامت شهر قندوز، به یک قدمی این شهر رسیدند؛ اما نیروهای امنیتی مقاومت شدیدی در برابر آنها داشتند.

سرور حسینی، سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت قندوز به خبرگزاری خاورمیانه گفت که درگیریها بامداد امروز (دوشنبه ۶میزان) با حمله های تهاجمی طالبان آغاز شد.

وی اظهار داشت که در حال حاضر نیروهای امنیتی از چند استقامت، طالبان را به عقب رانده اند؛ اما هم اکنون (ساعت ۹ صبح) درگیری در حوزه سوم امنیتی شهر قندوز به شدت جریان دارد.

حسینی اظهار داشت که در جریان درگیری ها، تا حال ۲۰ جسد طالبان در ساحه باقی مانده و چهار پولیس نیز زخمی شده است.

بر اساس معلومات منبع، نیروهای کمکی از ولایت های همجوار در حال رسیدن به شهر قندوز بوده و تلاش بر این است تا طالبان به صورت کامل عقب رانده شوند.

سخنگوی فرماندهی پولیس قندوز افزود که طالبان قدرت ادامه درگیری را ندارند و با استقامت نیروهای امنیتی، شکست خواهند خورد.

گفتنی است که ولایت قندوز یکی از ولایت های شمالی کشور است که از چندی به این سو، شاهد ناآرامی های زیادی بوده و حتی گفته می شود که چند ولسوالی آن نیز در خطر تهدید تصرف از سوی طالبان قرار دارد.