طالبان در وسایل خانه و آشپزخانه ماین جاسازی می کنند

۹ سرطان ۱۳۹۳

طالبان باشندگان ولسوالی سنگين ولايت هلمند را مجبور به ترک خانه های شان می كنند و خانواده هايی را كه از امر آنها سرپيچي می كنند تير باران می کنند.

به گزارش خبرگزاری خاور میانه، اين باشندگان می گويند: طالبان در آشپزخانه، تنور، بوری آرد، لباس ها و دروازه حويلی و جاهايی كه اصلا انتظار ندارند؛ ماين جابجا كرده، جوانان، كودكان، موسفيدان را به قتل می رسانند.

باشندگان اين ولسوالی از نبرد بی امان طالبان ابراز نگرانی می كنند و می گويند: طالبان اگر ادعای اجرای دستورات اسلامی را دارند؛ بايد در ساحات دشتی و قرارگاه های نيروهای امنيتی جنگ نمايند و مردم ملكی را قرباني نبردشان نكنند.

آنان به اين باورند كه دركنار نيروی های امنيتی نيز قربانی ماين های كار گذاری شده طالبان می شوند.

مردم سنگين گفته اند كه اين درگيری ها به شدت زندگی های شان را دگرگون كرده و دولت افغانستان بايد به زودترين فرصت اين روند را تغيير دهد.

از سويی ديگر پاسوال اركان حرب عبدالقيوم باقی زوی فرمانده پوليس هلمند كه در ولسوالی سنگين مصروف سازماندهی عمليات می باشد به رسانه ها گفته است كه مسيرهای رفت و آمد نيرويهای امنيتی و افراد ملكی را باز نموده است.

وی تاكيد می كند كه طالبان برای تصرف كامل ولسوالی های هلمند شمالی آمده بودند، اما با شكست سخت روبرو شده و تاكنون هيچ پيشرفتی نكرده اند.

وی تصريح می كند كه نيروهای امنيتی در ولسوالی های نوزاد، موسی قلعه و كجكی جلو حملات شورشيان را گرفته، اما می گويد در سنگين نيز عمليات همچنان جريان دارد.

جنگ در شمال هلمند وارد هفتين روز خود شده است.

آشپزخانه

جاسازی،

سنگین،

طالبان،

ماین،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.