طالبان در بغلان مساجد را پایگاه نظامی شان ساخته اند

13576485_913327132111088_451862033_nبا آنکه هنوز طالبان مسلح در بخش های از بغلان و حتی در نزدیکی شهر پلخمری مرکز این ولایت حضور فزیکی دارند، گفته می شود در جنگ میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ساحات دندغوری و دندشهاب الدین ده ها منزل مسکونی و چندین محراب مسجد  ویران گردیده است.

بسم الله عطاش نماینده مردم در شورای ولایتی بغلان به خبرگزاری خاورمیانه گفت : ده ها منزل مسکونی و چندین محراب مسجد که طالبان از آنها بعنوان پایگاه های نظامی شان استفاده می کردند در نتیجه درگیری میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی افغان ویران گردیده است.

در عین حال عبدالستار بارز والی بغلان نیز این موضوع را تایید نموده می گوید: طالبان مسلح بخاطریکه هدف نیروهای امنیتی افغان قرار نگیرند از مساجد و خانه های مردم به عنوان سپر استفاده می کنند.

والی بغلان از آماده گی ها برای سرکوب و ریشه کن سازی طالبان مسلح در بخش های از ولایت بغلان سخن می زند. بگفته آقای بارز عملیات گسترده به هدف نابود سازی این گروه به زودی آغاز میابد.

از جانب دیگر احمدجاوید سلیم سخنگوی لوای اول کماندوی ارتش می گوید: بیش از ۳۰ محراب مسجد در ساحات دندغوری و دندشهاب الدین بعنوان پایگاه نظامی طالبان مسلح استفاده می شود.

از سوی هم گفته میشود طالبان مسلح خانه های نظامیان افغان و وابسته گان آنان را پس از تصرف سرخ کوتل به آتش کشیده اند و همه دار و ندار آنان از بین رفته است.

خانواده های که درین درگیری ها خانه های شان تخریب شده است از حکومت خواهان کمک هستند.

بهار سال پیش نیز ۱۲ محراب مسجد در ساحات دندغوری و دندشهاب الدین به آتش کشیده شده بود که مقام های محلی بغلان این کار را کار به  طالبان نسبت داده بودند اما این گروه همواره دست داشتن شان را در آتش زدن مساجد رد نموده اند.