طالبان خبر حضور ایرانی ها در صفوف این گروه را رد کرد

۱۰ جدی ۱۳۹۵

گروه طالبان مسلح با نشر بیانیه‌ای اعلام کرد که گزارش رسانه عربی بنام العربیه مبنی بر اینکه نظامیان ایرانی در افغانستان به نفع طالبان می‌جنگند، حقیقت ندارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در بیانیه طالبان آمده است دیروز پنجشنبه ویب سايت بنام العربیه از قول مسئولین اداره کابل گزارشی را نشر کرد که گویا نظامیان کشور ایران در غرب افغانستان بنفع طالبان در جنگ ها سهم می گیرند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که ما این پروپاگند را جداً رد می کنیم، این نوع تبلیغات از طرف مسئولین اداره کابل بخاطری پخش می‌شود که شکست و ناتوانی های خود را بپوشند و طالبان را به کشورهای دیگر پيوند دهند.

وی در این بیانیه‌اش تاکید کرده است که بخاطر پيشبرد هدف شان در افغانستان افراد کافی از خود دارند و به کمک نظامی نیاز ندارند و در شرق و غرب طالبان به دفع همه تهدیدها کفایت می‌کنند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که رسانه های آزاد جهانی نه باید با پخش چنین گزارش های یک طرفه حیثیت خود را صدمه زنند، شکاری حلقات علیه طالبان در افغانستان نشوند و به حیثیت خود زیان نرسانند.

العربیه

ایرانی ها

ذبیح الله مجاهد

رد همکاری ها

طالبان

گزارش دورغ

نیازی به کشورها نیست


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.