طالبان: به حقوق زنان احترام داریم اما نیروهای خارجی را قبول نداریم

طالبان اعلام کرده‌اند که به حقوق زنان احترام خواهند گذاشت اما نیروهای خارجی را مهمان خوانده گفته‌اند که باید از افغانستان بیرون شوند.

طالبان اعلام کرده‌اند که به حقوق زنان احترام خواهند گذاشت اما نیروهای خارجی را مهمان خوانده گفته‌اند که باید از افغانستان بیرون شوند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شورای عالی صلح افغانستان نیز تاکید می‌کند که اگر گفت‌گوهای صلح آغاز شود، دیگر ضرورتی به حضور نیروهای خارجی در افغانستان نیست.

قاضی محمد امین وقاد، یک‌تن از اعضای شورای عالی صلح افغانستان روز گذشته در جریان گشایش انجمنی به نام ثبات ملی، ضمن یادآوری این مورد گفت که طالبان در اعلامیه‌شان از از تامین حقوق زنان حمایت کرده‌اند.

به گفتۀ آقای وقاد، طالبان گفته‌اند که حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان باید مصؤون باشد.

اما آنان گفته‌اند که نیابد با حضور نیروهای خارجی در افغانستان سبب افزایش جنگ شد و این گروه آماده هستند با حکومت افغانستان یک‌صدا گفت‌گوهای صلح را آغاز کنند؛ ولی به مهمانان خارجی نیازی نیست.

این در حالی‌ست که یکی از نگرانی‌های نهادهای جامعۀ مدنی و فعالان زن در افغانستان پیش از این درنظرگرفتن حقوق زنان در صورت راه‌اندازی گفت‌گوهای صلح در افغانستان بود.

هم‌چنان طالبان پیش از این هیچ‌گاهی به گونۀ مستقیم از اشتراک زنان در مسایل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یادآوری نکرده‌اند و این می‌تواند نوید خوبی باشد برای حکومت و زنان افغانستان.