سرطان ۲۳, ۱۳۹۹

طالبان بر خانه های مردم در جوزجان حمله کردند

طالبان 654مقامات محلی جوزجان در شمال می گویند که شب گذشته طالبان بر خانه های مردم حمله کرده و شماری از مردم با با خود برده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، گفته می شود طالبان اعضای خانواده چهارتن از نیروهای امنیتی را پس از دستگیری با خود برده اند.

مقام های محلی گفته اند که طالبان مسلح این افراد را به جرم اینکه فرزندانش در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان ایفای وظیفه می کنند، از خانه های شان بیرون کرده و به مناطق دور دست و نامعلومی انتقال داده اند.

به گفته آنان، طالبان اعضای خانواده چهار نیروی امنیتی را از روستای “جرقدوق” ولسوالی قوش تپه ولایت جوزجان ربوده اند.

عبدالحفیظ خاشی آمر امنیت پولیس جوزجان تایید کرده است که طالبان این افراد را به اتهام اینکه فرزندان و یا سایر اعضای خانواده شان در کنار نیروهای امنیتی کشور مشغول ایفای وظیفه هستند، شب گذشته از خانه های شان ربوده اند.

براساس گزارشها، بزرگان محل برای رهایی ربوده شده ها تلاش های شان را آغاز کرده تا آنان را از نزد طالبان باز گردانند.