طالبان بار دیگر سه موترحامل مسافران را در ولایت غزنی ربودند

طالبان 3گروه طالبان بار دیگر صبح روز شنبه (۲۸ سنبله) سه موتر حامل مسافران را از مسیر ولسوالی اندر ولایت غزنی ربوده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سه موتر تونس حامل مسافران صبح روز شنبه از منطقۀ چهاردیوار و خانی خیل ولسوالی اندر ولایت ربوده شده و هنوز شمار دقیق مسافران ربوده شده توسط طالبان مشخص نشده است.

با این حال؛ محمدعلی احمدی، معاون والی غزنی گفته است که براساس اخرین معلومات از مسافرین ربوده شده توسط مخالفین، در مربوطات خانی خیل ولسوالی اندر، به جر ۱۴ نفر متباقی از مسافران ربوده شده، رها شده اند.

براساس گزارشها طالبان این افراد را برای بازجویی در مناطق دور دست انتقال داده اند.

به گفته احمدی، بزرگان منطقه برای رهایی ۱۴ تن از مسافران ربوده شده که هم اکنون در قید طالبان بسر میبرند، اقدام کرده اند.

تاکنون هویت افراد ربوده دشده مشخص نشده اما مقام های محلی می گویند که تمامی افراد ربوده غیر نظامیان هستند.