اسد ۲۲, ۱۳۹۹

طالبان از ولسوالی ناوه ولایت غزنی بیرون رانده شدند

نیروهای امنیتی افغانستان با راه اندازی عملیات ویژه توانستند پس از ۹ سال ولسوالی ناوه ولایت غزنی را به کنترل خود بیارند و شورشیان طالب را از این ولسوالی بیرون برانند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مقام های محلی در ولایت غزنی روز جمعه (۱۸ ثور) اعلام کردند که ولسوالی ناوه این ولایت پس از نه سال به تصرف نیروهای امنیتی کشور در آمده است.

ولسوالی ناوه ولایت غزنی در نتیجه راه اندازی عملیاتی تحت نام “فتح” که سیزده روز ادامه یافته از  بامداد روز جمعه از کنترل گروه طالبان خارج شد و نیروهای امنیتی در این ولسوالی مستقر شدند.

موسی خان اکبرزاده، سرپرست ولایت غزنی گفته است که با وجودی که مخالفان دو صد حلقه بمب را در ولسوالی ناوه جاگذاری کرده بودند نیروهای امنیتی کشور توانستند بدون تلفات این ولسوالی را از کنترل طالبان خارج سازند.

وی گفته است که پس از دستور شورای امنیت و مشوره با ارگان های محل تشکیل این ولسوالی به زودی ایجاد خواهد شد.

براساس گزارشها در عملیات سیزده روزه ی که در ولایت های غزنی و زابل راه اندازی شده است تاکنون ۲۷۰ طالب کشته شده اند.

همچنین صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله گفته است که در عملیات پاکسازی ولسوالی ناوه دست کم ۲۰۰ شورشی طالب  کشته شده است.