طالبان از واکسیناسیون فلج اطفال حمایت میکند

۲۰ قوس ۱۳۹۲

رئیس مدرسه حقانیه که از وی به عنوان پدر طالبان نیز یاد می شود، از واکسیناسیون فلج اطفال حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مولانا سمیع الحق با صدور فتوایی از والدین خواست کودکان خود را در برابر فلج اطفال و سایر بیماری های کشنده ایمن کنند.

سمیع الحق تاکید کرد بر اساس شریعت استفاده از واکسین به توصیه داکتران و برای حفاظت از کودکان در برابر بیماری های کشنده، زیانی ندارد.

این فتوا در حالی صادر می شود که طالبان پاکستان واکسیناسیون فلج اطفال را منع کرده است و به گروه های داکتران واکسیناسیون کودکان، حمله می کند.

پاکستان

سمیع الحق

طالب

کودکان

واکسین


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.