ضعف های بنیادی در ساخت و ساز جاده ها در افغانستان

مسئولین در وزارت فواید عامه افغانستان میگویند که ضعف های بنیادی در دیزان، ساخت و ساز، حفظ و مراقبت جاده های افغانستان وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شام روز سه شنبه نشستی به ریاست رییس جمهورغنی به منظور بررسی دیزان، ساخت و ساز حفظ و مراقبت جاده های افغانستان در ارگ ریاست جمهوری برگزارشد.

در این نشست مسئولین وزارت فواید عامه، انجنیران و متخصصین و مسئولین شرکت های جاده سازی حضور داشتند که پس از بحث های همه جانبه خاطر نشان گردید که ضعف های بنیادی در دیزان، ساخت و حفظ و مراقبت جاده های افغانستان وجود دارد.

در این نشست فیصله شد که برای رفع نقایص در ساخت و ساز جاده ها و بلند بردن کیفیت جاده ها و پائین آوردن قیمت های احداث آن، توجه جدی شود و مدیریت تمام پروژه ها به صورت همه جانبه بررسی و گزارش دهی از پروژه ها به صورت هفته وار صورت گیرد.

همچنین در این نشست فیصله شد یک چارچوب واضح به منظور تعین معیار های اقتصادی و اجتماعی برای احداث جاده ها ایجاد شود و در آن نقش دولت و هماهنگی میان بخش خصوصی و دولتی و تمویل کنندگان واضح گردد.

همچنان ضمن اینکه بر ایجاد قوای کار تاکید شد، فیصله گردید تا شرکت های جاده سازی به اساس فعالیت و ظرفیت شان به صورت واضح طبقه بندی شوند تا گزینش شرکت ها به اساس معیار و تجربه در پیش برد پروژه ها صورت گیرد.

در این نشست  همچنان روی مدیریت و تقویت مارکیت تولید مواد ساختمانی در افغانستان که منفعت کشور را به بار آرد، تاکید نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *