ضرب الاجل یک هفته ای شهرداری کابل به مقروضین

۲۶ سرطان ۱۳۹۵

kabygشهرداری کابل به تمام مقروضین دولتی و خصوصی این نهاد تا یک هفته ضرب الاجل اعلام کرد تا قروض خود را بپردازند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عبدالله حبیب زی، سرپرست شهرداری کابل در نشست خبری امروز (26سرطان) با نماینده گان وزارت امور داخله، پولیس کابل و دادستانی کل، گفت که این ضرب الاجل برای تمام مقروضین در نظر گرفته شده است.

حبیب زی اظهار داشت که شهرداری کابل در حدود 4 اعشاریه 6 میلیارد افغانی از شماری از نهادهای دولتی و خصوصی در پایتخت بدهکار است.

به گفته وی، گلبهار سنتر با 169 میلیون افغانی، دوبی مارکیت با 60 میلیون افغانی، اونکس با 484 میلیون، پروژه سلطان محمود غزنوی با 880 میلیون افغانی و شرکت تبلیغاتی مشعل با 42 میلیون افغانی از جمله بزرگترین مقروضین شهرداری کابل هستند.

حبیب زی اظهار داشت که تمام مقروضین شهرداری کابل از امروز تا یک هفته وقت دارند تا قرض های خود را پرداخت کنند در غیر آن، مطابق فرمان تمام فعالیت های تجاری و حساب های بانکی آنها متوقف شده و مراکز تجاری آنها نیز مسدود خواهد شد.

سرپرست شهرداری کابل تصریح کرد که این نهاد در دو بخش اعمار ساختمان های غیرمعیاری و خودسر و غاصبین زمین نیز ضرب الاجل تعیین کرده است.

بر اساس گفته های وی، تمام ساختمان های خودسر در سراسر کابل باید کار ساخت و ساز را متوقف کنند در غیر آن، کارشان توقف داده شده و تعمیرشان نیز تخریب می شود.

طبق معلومات منبع در حال حاضر 106 ساختمان خودسر در نواحی شهر کابل در حال اعمار و ساخت و ساز هستند که تمام آنها مشمول ضرب الاجل تعیین شده است.

حبیب زی همچنین خطاب به غاصبین زمین هشدار داد تا زمین های دولتی و شخصی ای را که غصب کرده اند به مالکین آنها واگذار کنند در غیر آن، این زمین ها پس گرفته شده و جرایم مورد نظر نیز برایشان اعمال می شود.

به گفته وی، در حال حاضر هزاران جریب زمین در کابل از سوی زورمندان غصب شده است.

بر اساس گفته های سرپرست شهرداری کابل، ضرب الاجل های اعلام شده از سوی این نهاد و به همکاری پولیس کابل، وزارت امور داخله و لوی څارنوالی اجرا می شود.

عبدالرحمان رحمان، فرمانده پولیس کابل نیز در این نشست خبری از همکاری این نهاد با شهرداری کابل خبر داده و تاکید کرد که پولیس در راه عملی کردن ضرب الاجل تعیین شده با شهرداری کابل همکار جدی خواهد بود.

اعما،

توقف،

شهر داری،

ضرب العجل،

غصب،

قرضه،

کابل،

مالکین،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed