ضرب الاجل یک هفته ای برای عملی شدن توتاپ از بامیان

000001564جنبش مردمی روشنایی، مدت یک هفته را به دولت وقت داد تا مسیر توتاپ از ولایت های مرکزی و بامیان عملی شود و به سالنگ تغییر نکند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، هزاران تن از شهروندان پایتخت با حضور در غرب کابل از تغییر مسیر انتقال برق توتاپ به سالنگ انتقاد کرده و برای تحقق این خواست شان تا دو شنبه هفته آینده به دولت ضرب الاجل تعیین کردند.

محمد کریم خلیلی، معاون شورای عالی صلح در این نشست اظهار داشت که حرکت مردمی برای عملی شدن توتاپ از مسیر بامیان یک حق طلبی مردمی است و ماهیت ملی دارد.

به گفته وی، خواست برحق باید عملی شود و دولت نیز اصل برابری را در پروژه های عام المنفعه در نظر بگیرد.

2222222222

خلیلی اظهار داشت که در ابتدا انتقال این پروژه از مسیر بامیان بوده و در حال حاضر چند تقلب کار در نظر دارند تا کارهای حکومت را گروگان گرفته و اهداف خود را پیش ببرند.

وی خطاب به رئیس جمهور و رئیس اجرائیه گفت :«عدالت خواهان و مردم ولایت های مرکزی می خواهند که فیصله ۱۱ ثور کابینه بشکند و لغو شود، این خواست غیر عادلانه نیست و عدالت می خواهیم.»

منبع اظهار داشت که یک بار دیگر به ثابت خواهیم کرد این حرکت یک حرکت مدنی بوده و منطق مدنی و ملی خواهد ماند.

از سوی دیگر، محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائیه در سخنانی اظهار داشت :«حق و عدالت می خواهیم، این صدای بخش بزرگی از ملت است که تا حال از سوی دولت شنیده نشده است.»

به گفته وی، زمانی که متخصصان داخلی و خارجی اعتقاد دارند که انتقال پروژه توتاپ از مسیر بامیان مناسب است؛ چرا شماری از تقلب کاران می خواهند این تصمیم را زیر سوال برده اند.

محقق اظهار داشت که انتقال توتاپ از مسیر سالنگ ساخته و پرداخته شماری از تقلب کاران است که به دنبال اهداف شخصی شان هستند.

وی به دولت ضمانت داد که انتقال توتاپ از مسیر بامیان بدون کدام مشکل و در زمان کم عملی شود.

به گفته محقق :«ما حق میخواهیم؛ عدالت میخواهیم؛ اگر مسیر توتاپ در گذشته تغییر کرده هم غلط بوده و اگر امروز هم تغییر داده شده، غلط است.»

در عین حال، سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور گفت که حل هر مشکل، راهی دارد که این راه باید همراه با صلح باشد.

وی افزود که در همه جلسات کابینه با انتقال توتاپ از مسیر سالنگ مخالفت کرده گفته است که حکومت باید عدالت و برابری را در تمام پروژه های ملی در نظر بگیرد.

دانش اظهار داشت که دولت باید اصل بی طرفی را در انجام پروژه های ملی و عام المنفعه در نظر بگیرد و نباید در این بین شماری از ولایت ها از امکانات ابتدایی و اساسی زنده گی محروم باشند.

معاون دوم رئیس جمهور تصمیم برای انتقال توتاپ از سالنگ را نوعی تمسخر از سوی نهادهایی دانست که بر این کار پافشاری دارند و از بین تمام گزینه ها تنها یک گزینه را در نظر گرفته اند و گزینه برابری مردم را از نظر دور نگه داشته اند.

وی گفت که مردم ولایت های مرکزی از بانیان و حامیان اصلی حکومت در طول پانزده سال گذشته بوده و امروز به هیچ عنوان خواهان تضعیف حکومت نیستند، آنها برعلیه منافع هیچ قومی نیستند و از دیگران هم انتظار دارند بر علیه منافع شان حرکت نکنند.

بر اساس معلومات دانش، هیچ کدام از دونرها برای انتقال توتاپ تعیین مسیر نکرده و آنها گفته اند که برایشان تنها تامین امکانات مردم افغانستان مهم بوده و از مردم افغانستان حمایت کرده اند.

با این حال، صادق مدبر، رئیس سابق اداره امور ریاست جمهوری نیز تصریح کرد که در حکومت قبلی هیچ وقت مطرح نشده که توتاپ از سالنگ عبور کند.

به باور وی، این کار از سوی شورای امنیت ملی صورت گرفته و این شورا برای عده ای نهادها دستور داده تا با انتقال توتاپ از مسیر بامیان مخالفت کنند.

وی از دولت خواست تا صدای مردم ولایت های مرکزی را نادیده نگیرد و به تمام خواست های مشروع آنها توجه کند و توتاپ باید از بامیان بگذرد.

دیگر سخنرانان نیز بر انتقال پروژه برق توتاپ از مسیر بامیان تاکید کردند.

ناهید فرید، نماینده مردم هرات در این مراسم اظهار داشت که در برابر بی عدالتی هر روشنفکری باید ایستادگی کند و جنبش روشنایی نباید در خاموشی باشد.

به گفته وی، جنبش روشنایی تا زمان رسیدن به هدف خود به پا ایستاد خواهد شد و اگر محرومیت ها ادامه پیدا کند، پادشاهان از اریکه قدرت به پایین خواهند افتاد.

در پایان نیز، بیانیه شورای عالی مردمی قرائت شد که بر اساس آن گفته شد اگر به خواست جنبش روشنایی پاسخ مثبت داده نشد، روز دوشنبه ۲۷ثور تظاهرات میلیونی در کابل راه اندازی خواهد شد.