ضرب الاجل بانک مرکزی، تمدید شد

تصمیم و ضرب الاجل بانک مرکزی برای تبدیل بانکنوت های کهنه و فرسوده که تا ابتدای سال ۱۳۹۶ اعلام شده بود، تنها بعد از گذشت چند روز، پنج ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بانک مرکزی در تاریخ ۱۳ دلو سال روان اعلام کرده بود که بانکنوت های نامناسب، کهنه و فرسوده از اول حمل ۱۳۹۶ قابل قبول نبوده و از مدار اعتبار ساقط است.

اما این امر بعد از اعترض گسترده شماری از صرافان و شهروندان، تا اخیر ماه اسد سال ۱۳۹۶ تمدید شده و بانک مرکزی اعلام کرد که تا این زمان باید بانکنوت های فرسوده و کهنه اعتبار دارد و شهروندان باید برای تبادله آن با بانکنوت های جدید اقدام کنند.

مردم و صرافان در اعتراض هایشان گفته بودند که این تصمیم در مدت کم باقی مانده ممکن نیست و در این بین، مبلغ زیادی از پول ها از اعتبار ساقط شده و آنها ضرر زیادی را متقبل می شوند.

به همین منظور، بانک مرکزی در خبرنامه امروز (۲۸دلو) اعلام کرد که در راستای تطبیق ماده سی و نهم قانون بانک مرکزى، و برای فراهم آوری سهولت هرچه بیشتر برای هموطنان، پروسه اخذ بانکنوت های نامناسب تا آخر ماه اسد سال ١٣٩۶ تمدید شده است.

بر اساس تصمیم بانک مرکزی، بانکنوت هایى که رنگ آن تغییر کرده، مُهر خورده، سوراخ تسلسلی داشته باشد، روى آن نوشته و نقاشى صورت گرفته و یا از اثر پاشیدن مواد کیمیاوی تخریب شده و یا مواد چسپنده به روى آن وجود داشته باشد و شسته شده باشد، شامل این پروسه مى شود.

Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.