ضرب الاجل بانک مرکزی، تمدید شد

16 فوریه 2017

تصمیم و ضرب الاجل بانک مرکزی برای تبدیل بانکنوت های کهنه و فرسوده که تا ابتدای سال 1396 اعلام شده بود، تنها بعد از گذشت چند روز، پنج ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بانک مرکزی در تاریخ 13 دلو سال روان اعلام کرده بود که بانکنوت های نامناسب، کهنه و فرسوده از اول حمل 1396 قابل قبول نبوده و از مدار اعتبار ساقط است.

اما این امر بعد از اعترض گسترده شماری از صرافان و شهروندان، تا اخیر ماه اسد سال 1396 تمدید شده و بانک مرکزی اعلام کرد که تا این زمان باید بانکنوت های فرسوده و کهنه اعتبار دارد و شهروندان باید برای تبادله آن با بانکنوت های جدید اقدام کنند.

مردم و صرافان در اعتراض هایشان گفته بودند که این تصمیم در مدت کم باقی مانده ممکن نیست و در این بین، مبلغ زیادی از پول ها از اعتبار ساقط شده و آنها ضرر زیادی را متقبل می شوند.

به همین منظور، بانک مرکزی در خبرنامه امروز (28دلو) اعلام کرد که در راستای تطبيق ماده سی و نهم قانون بانک مرکزى، و برای فراهم آوری سهولت هرچه بيشتر برای هموطنان، پروسه اخذ بانکنوت های نامناسب تا آخر ماه اسد سال ١٣٩٦ تمديد شده است.

بر اساس تصمیم بانک مرکزی، بانکنوت هايى که رنگ آن تغيير کرده، مُهر خورده، سوراخ تسلسلی داشته باشد، روى آن نوشته و نقاشى صورت گرفته و يا از اثر پاشيدن مواد کيمياوی تخريب شده و يا مواد چسپنده به روى آن وجود داشته باشد و شسته شده باشد، شامل اين پروسه مى شود.

بانک مرکزی

بانکنوت فرسوده

تبادله


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.