ضربات کوبنده نیروهای امینتی افغانستان به شورشیان

۱۹ اسد ۱۳۹۴

امنیت ملی 2ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در حال مبارزه جدی در برابر تهدیدات پنهان و آشکار دشمنان خود قرار دارد و نیروهای امینتی ضربات کوبنده ای به شورشیان وارد کرده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این مبارزه نیرو های امنیتی و دفاعی افغانستان؛ شجاعانه شب و روز در برابر دشمنان زبون و منفور مردم افغانستان سینه سپر نموده، فداکاری و جانفشانی های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان توانسته است تا ضربات کوبنده را در میدان جنگ در صفوف دشمن وارد نمایند.

در بیانیه ریاست عمومی امنیت ملی آمده مردم افغانستان همواره از نیروهای امنیتی و دفاعی شان به مثابۀ قهرمانان حمایت و پشتیبانی نموده اند و این حمایت های بی دریغ مردم باعث شجاعت و استقامت هرچه بیشتر قوای مسلح افغانستان در سراسر کشور گردیده است، تا در برابر دشمن بیایستند و از خاک شان دلیرانه دفاع نمایند.

قرار گرفتن و حمایت بی دریغ علمأی دین، روشنفکران، فرهنگیان، فعالان مدنی و سیاسی از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور باعث گردیده تا دشمنان مردم افغانستان در کنار جنگ گرم با به راه انداختن نفاق و بی اعتمادی میان افغان‌ها به خصوص میان دولت و مردم از طریق رسانه های همگانی و شبکه های اجتماعی می خواهند به اهداف شوم شان برسند.

در این بیانیه تاکید شده که شهروندان کشور می‌دانند ریاست عمومی امنیت ملی یک نهاد ملی و افغانستان شمول بوده، هیچگاه به اجیران و خود فروخته‌گان داخلی و دشمنان خارجی مجال نخواهند داد تا حس بی اعتمادی را میان مردم، به خصوص ارگان مقدس امنیت ملی که یگانه هدف شوم دشمنان مردم افغانستان است، به بار بیاورند.

ریاست عمومی امنیت ملی با آجندای ملی، با گذاشتن گام های استوار در راستای تحقق آرمان های دیرینه مردم افغانستان همانا صلح و ثبات سرتاسری در کشور به پیش رفته و در برابر هرگونه حیله و توطئه از جانب دشمنان آشکار و پنهان خویش مبارزه جدی می نماید.

امنیت

دشمن

شورشیان

ضربات کوبنده


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed