ضخامت بیش از دو متری برف در سالنگ

۱۷ دلو ۱۳۹۷

مسوولان حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند که ضخامت برف در این منطقه به بیش از دو متر رسیده و شاهراه برای سومین روز به روی ترافیک مسدود است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شاهراه سالنگ سه روز پیش به دلیل برفباری سنگین و تندباد شدید به روی ترافیک مسدود شده بود.

عبدالبصیر حبیبی، مسوول حفظ و مراقبت سالنگها می گوید که برفباری در شمال و طوفان سنگین در جنوب سالنگها تا امروز (17دلو) جریان دارد.

وی اظهار داشت که ضخامت طبقه برف در حال حاضر در سالنگ بیشتر از دو متر بوده و تا اکنون در مناطقی قابل دسترس به تعداد ٤٠ برفکوچ سرازیر شده است.

به گفته وی، شاهراه تا زمان اطمینان کامل به روی ترافیک مسدود خواهد بود.

برف

سالنگ

شاهراه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.