صنعت قالین بافی در بغلان به رکود مواجه شده است

۱۳ اسد ۱۳۹۵

قالین دست ساخت مردمان افغانستان که در بازار های جهانی جایگاه خاصی دارد و کیفیت خوب و مرغوب این قالین ها توانسته است توجه استفاده کننده گان را در سطح جهان به خود جلب کند.

اما صنعت قالین بافی در سالهای اخیر در بغلان به رکود مواجه  شده و تا حدی که این مهمِ تاریخی درحال از بین رفتن است.

صنعتگران و تاجران قالین در بغلان ازین وضعیت به شدت نگرانی کرده می گویند؛ در صورتیکه در زمینه احیای مجدد آن توجه نشود این حرفه ملی و تاریخی ریشه کن خواهد شد.

محمد اشرف یکی از تاجران قالین در ولایت بغلان علت های اصلی کمرنگ شدن تولید قالین را درین ولایت مهاجرت قالین بافان، عدم حمایت دولت ازین پیشه و نبود بازار فروش می داند.

اشرف اضافه کرد” اکثر قالین بافان بغلان نسبت ضعف اقتصاد شان مهاجرت کردن به کشورهای مثل پاکستان و حال در پاکستان قالین می بافند و این قالین ها که از کیفیت خوبی برخوردار است بنام پاکستان در کشورهای خارجی به فروش می رسد”.

qalin 2

به گفته این تاجر قالین، ورود قالین های بی کیفیت از کشورهای مانند ایران و پاکستان در بازار های افغانستان یکی دیگر از علت های کمرنگ شدن تولید قالین در بغلان است.

” باید از ورود قالین های بی کیفیت در بازار افغانستان جلوگیری شود و همچنان مولدین قالین باید حمایت و ظرفیت سازی شوند و برای شان قرضه های کوچک داده شود تا بتوانند دوباره خوب تر به تولیدات شان بپردازند”.

درهمین حال قالین بافان در شهرپلخمری نیز از پایین آمدن سطح تولیدات شان سخن زده و بی توجهی حکومت را در زمینه حمایت از آنان انتقاد می کنند.

به گفته آنان نبود ظرفیت در شرکت های داخل افغانستان عواملی است که قالین بافته شده در کشور، پس از رفتن به پاکستان شستوشوی یافته و با مارک آن کشور به بازارهای جهانی صادر می شود.

qalin 1

محمدالله یکی از مسؤلین شرکت قالین بافی در بغلان رکود این صنعت را به زیان مردمان کشور دانسته می گوید هم اکنون صدها تن که قبلاً درین راستا کار می کردند بیکار شده اند.

وی می گوید: ” قالین های که ما جور می کنیم نظر به قالین های وارد شده دیگر از کیفیت بالا برخوردار است و همچنان قیمتش بالاتر است و دیگر ما مجبور هستیم که قالین های ساخته شده ما را به پاکستان ببریم و در آنجا بسته بندی و با مارک پاکستان به بازارهای جهانی عرضه شود”.

مهاجرت هزاران شهروند افغان که حرفه قالین بافی داشتند به پاکستان، باعث گسترش تولیدات قالین در آن کشور شده و پاکستان با صدور قالین دست ساخت مهاجران افغان به بازارهای جهانی سود فراوانی بدست آورده است.

بازار های جهانی،

بغلان،

تاجران قالین،

صنعت قالین بافی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed