صندوق وجهی کمک به قربانیان خشونت علیه زنان افتتاح شد

۱۱ دلو ۱۳۹۴

صندوقمحمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صندوق وجهی حمایت از قربانیان خشونت علیه زنان را در کابل افتتاح کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهور در مراسم افتتاح صندوق وجهی حمایت از قربانیان خشونت علیه زنان گفت که خشونت علیه زن در دین اسلام جای ندارد و سیرت حضرت محمد(ص) نیز بر اصل احترام به زنان تأکید دارد.

این مراسم در قصر سلام خانه ارگ ریاست جمهوری به ابتکار وزارت امور زنان برگزار شد.

رولا غنی همسر رئیس جمهور غنی در این مراسم در باره حقوق و نقش زنان صحبت کرد او گفت که دين اسلام و فرهنگ افغانی براي زنان جايگاه خاصی داده است.

وی افتتاح صندوق وجهی حمایت از قربانیان خشونت علیه زنان را گام ارزنده دانست و بر مبارزه جدی علیه پدیدۀ خشونت تأکید نمود.

همچنین دلبر نظری وزیر امور زنان و شماری از فعالان حقوق زن ضمن قدردانی از توجه رئیس جمهور نسبت به حقوق زنان، افتتاح این صندوق را جهت کمک به قربانیان خشونت با اهمیت دانستند.

رئیس جمهور غنی  پس از صحبت های اشتراک کنندگان گفت که هیچ نوع خشونت علیه زنان برای ما قابل قبول نیست و هر کسیکه خشونت را به مثابه عنعنه می پندارد، به راه غلط رفته است.

رئیس جمهور کشور خاطر نشان کرد که ادامه خشونت علیه زنان ناهنجاری ها را ببار می آورد. وی تأکید کرد که جامعه جنگ زده باید ارزش های پیشین خود را درک کند و نباید باعث گسترش رواج های نا پسند گردد.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان گفت، حکومت تعهد دارد که زنان را در راستای احقاق حقوق شان کمک کند و باید جلو هر نوع خشونت علیه زنان گرفته شود.

رئیس جمهور غنی گفت، من از افتتاح صندوق وجهی حمایت از قربانیان خشونت علیه زنان استقبال میکنم و باید حقوق شرعی و قانونی زنان برای شان داده شود.

رئیس جمهور کشور تصریح نمود که موقف زنان در تحقیقات و نوشته های دانشمندان مشهور جهان نیز به وضاحت دیده می شود.

رئیس جمهور با اهدأ کمک نقدی به صندوق وجهی حمایت از قربانیان خشونت علیه زنان، این صندوق را رسماً افتتاح نمود و گفت اعضای کابینه نیز تعهد نمودند که ۱۵٪ فیصد معاش ماه دلو شانرا به این صندوق اهدا کنند.

گفتنی است این مراسم  با حضور معاون دوم رئیس جمهور، معاونین ریاست اجرایی، نماینده فوق العاده رئیس جمهور، نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی، اعضای کابینه و شماری از اعضای شورای ملی برگزار شد.

ارگ

افتتاح

رولا غنی

زنان

صندوق

غنی

کمک


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed