صلح نقش مهمی در کاهش خشونت ها دارد

12648052_1022912201103233_501921964_n

مشاور امور خارجی نخست وزیر پاکستان در افتتاح دور سوم مذاکرات چهارجانبه صلح اظهار داشت که پروسه صلح نقش مهمی در کاهش خشونت ها در افغانستان دارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دور سوم مذاکرات صلح، قبل از ظهر امروز (۱۷دلو) در اسلام آباد پاکستان آغاز شد.

سرتاج عزیز، مشاور امور خارجی نخست وزیر پاکستان در سخنرانی افتتاحیه این نشست، ابراز امیدواری کرد که در دور سوم به یک نقشه راه برای صلح تعیین و طراحی شود.

وی تأکید کرد که پاکستان نگرانی های افغانستان را در مورد افزایش خشونت ها درک کرده و می داند که ادامه این روند، چالش اساسی است.

سرتاج عزیز همچنین تاکید کرد که کاهش خشونت باید از اهداف مهم باشد و ابراز اطمینان کرد که پروسه صلح در کاهش خشونت نقش مهم دارد.

منبع یک بار دیگر تعهد پاکستان برای تامین صلح در افغانستان را یادآور شده ابراز داشت که کاهش خشونت در افغانستان از راه صلح، سبب کاهش خشونت در منطقه خواهد شد.