صلح در افغانستان نیازمند همکاری کشورهای منطقه

12642641_1720898588121624_6962651501056578085_nرئیس اجراییه حکومت می گوید که در کشورهای منطقه و همسایه باید تعریف تروریسم خوب و بد از بین برده شده و همه کشورها برای صلح افغانستان باید با کابل همکاری کنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی شام دیروز در نشست مبارزه با تروریزم اشتراک کرد.

داکتر عبدالله در این نشست اظهار داشت که نشست قلب آسیا، شانگهای و سارک موقعیت خوبی برای معرفی تروریسم و راه حل مبارزه با آن بود تا با استفاده از آن، صلح در افغانستان تحقق بیابد.

به باور وی، بعد از این نشست، حالا صلح افغانستان در مذاکرات چهارجانبه مطرح بحث شده و امید می رود که در این نشست به صلح واقعی دست یافته شود.

از سویی هم داکتر عبدالله از کشورهای منطقه و همسایه خواست تا از دسته بندی ترویسم به «خوب» و «بد» خودداری کرده و همه گروه های شورشی ازجمله داعش، القاعده و طالبان دست بردارند و برای مبارزه با آنها به صورت مشخص با افغانستان همکاری کنند.

رئیس اجراییه حکومت تصریح کرد که در این بین، مردم افغانستان بیشترین قربانی در مبارزه با تروریسم را داده و دامنه آن، حالا به دیگر کشورها جهان نیز رسیده است.

با این حال، داکتر عبدالله، جنگ سرد بین شوروی و امریکا را از جمله عوامل اصلی ناامنی در افغانستان دانسته و اظهار داشت که این ناامنی و مشکلات هنوزهم در کشور موجود است.

گفتنی است که داکتر عبدالله برای یک سفر چهار روزه به دهلی نو رفته و در این سفر با مقام های عالی رتبه هند، نماینده گان مهاجرین افغانستان در هند، بازرگانان کشور و شمار دیگری از نماینده گان نهادهای بین المللی دیدار کرده است.