صرفه جویی 8 میلیارد افغانی در قراردادهای دولتی

۲۱ سرطان ۱۳۹۴

files.phpمسوولین اداره تدارکات ملی می گویند که آنان با بررسی دوباره قراردادهای دولتی  در حدود هشت میلیارد افغانی صرفه جویی کرده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، براساس خبرنامه ریاست جمهوری، کمسیون تدارکات ملی گفته است که تاکنون در تمام قرار داد های دولتی در حدود هشت میلیارد افغانی صرفه جویی گردیده که از این میان ۱.۵ میلیارد افغانی آن مربوط قرار داد های وزارت دفاع ملی می باشد.

در جلسه کمسیون تدارکات ملی که دیروز با حضور رییس جمهور غنی و سرور دانش در ارگ برگزار گردید، رییس جمهور به کمسیون تدارکات ملی دستور داده است که به منظور جلوگیری از معطل شدن پروسس قرارداد ها یک سیستم جامع و سریع ایجاد کند. همچنان آقای غنی گفته است که برای بهبود ظرفیت تدارکات وزارت دفاع ملی، سیستم تدارکاتی این وزارت باید ملکی شود.

در این جلسه کمسیون تدارکات ملی ۱۳ قرار داد را به ارزش چهار میلیارد و هفتصد میلیون افغانی منظور کرده است.

رییس جمهور غنی گفته است که هدف از ارزیابی قراردادهای وزارت دفاع ملی، در کنار صرفه جویی آن، ارائه خدمات لوژستیکی و تسهیلات بهتر برای سربازان نیز می باشد.

رئیس جمهورغنی در خصوص قراردادهای وزارت دفاع ملی گفت که هدف ارزیابی قراردادها در کنار صرفه جویی آن، فراهم نمودن خدمات لوژستیکی و تسهیلات بهتر نیز میباشد.

در این جلسه نماینده ماموریت قاطع ناتو تعهد کرد، که در عرصه تامین انرژی برق برای قول اردو ها به عوض جنراتورها، از طریق شرکت برشنا در حدود ۲۰۰ میلیون دالر کمک خواهد کرد.

در جلسه کمیسیون تدارکات ملی قرارداد تیل قوای امنیتی کشور که برای نخستین بار از بودجه حکومت اجرا میگردد، نیز تصویب شد.

اداره تدارکات،

بررسی،

دولتی،

صرفه جویی،

قراردادهای،

مسوولین ،

هشت میلیارد،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed