صرفه جویی ۲۹۰ میلیون افغانی در ۲۱ قرارداد وزارت دفاع

6541

کمیسیون تدارکات ملی، ۳۶ پروژه و مواد تدارکاتی ۱۱ وزارت را مورد بررسی قرار داده و در ۲۱ قرارداد وزارت دفاع ملی مبلغ ۲۹۰ میلیون افغانی صرفه جویی به میان آورد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، جلسه کمیسیون تدارکات ملی، شام دیروز در ارگ برگزار شد.

خبرنامه می افزاید که در این جلسه ۳۶ پروژه و موارد تدارکاتی مربوط به ۱۱ وزارت و اداره‌ مستقل حکومت مورد بحث قرار گرفت که در نتیجه ۲۵ قرارداد به ارزش حدود ۶۳۶ میلیون افغانی تصویب شد، دو قرارداد رد و یک قرار داد نیز فسخ گردید.

به نقل از خبرنامه، در ۲۱ قرارداد حفظ و مراقبت تأسیسات قول ‌اردوهای وزارت دفاع ملی که شامل پروژه‌ های منظور شده بوده است، حدود ۲۹۰ میلیون افغانی صرفه جویی به میان آمد.

در عین حال، در قرارداد پروژۀ اعمار ۱۹ باب مرکز بسته بندی محصولات باغداری و تدارک وسایل مورد نیاز تولید انرژی دستگاه بند برق سروبی نیز تعدیل به میان آمد.

از سویی هم، طرح استفاده دستگاه انرژی آفتابی (سولر) به عنوان بدیل خط انتقال شبکه برق برای ولایت فراه نیز مورد تایید قرار گرفت.

گفتنی است که کمیسیون تدارکات ملی تا اکنون در ۴۱ جلسه حدود ۶۰۰ قرارداد را با ارزش مجموعی حدود ۹۶ میلیارد افغانی منظور نموده و بالغ بر۱۳ میلیارد افغانی در قراردادها صرفه جویی آورده است.