صرفه جویی۸۰۰ میلیون افغانی در قرار دادهای وزارت دفاع

کمیسیون تدارکات ملی (1)(2)کمیسیون تدارکات ملی جمهوری اسلامی افغانستان اعلام کرد که ۸۰۰ میلیون افغانی در قراردادهای اعاشوی سال مالی ۱۳۹۵ وزارت دفاع ملی کشور صرفه جویی شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در آخرین جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست «محمد اشرف غنی» رئیس جمهور، ۱۵ قرارداد به ارزش مجموعی حدود ۵,۵ میلیارد افغانی منظور گردید.

این قرارداد ها شامل تدارک مواد اعاشوی وزارت های دفاع‌ ملی و امور داخله، انتقالات هوایی اردوی ملی و تمدید میعاد مطالعات تخنیکی پروژه‌های خط آهن زون شمال و آغاز مطالعات تخنیکی خط آهن مسیر تورغندی- کشک، رباط پریان الی میدان هوایی هرات می‌باشد.

کمیسیون تدارکات ملی اعلام کرد که در قراردادهای اعاشوی وزارت دفاع ملی در سال مالی ۱۳۹۵ بالغ بر ۸۰۰ میلیون افغانی صرفه جویی شده و در قیمت قرارداد انتقالات هوایی اردوی ملی نسبت به قرارداد قبلی حدود ۲۷۰ میلیون افغانی کاهش آمده است.

با این حال رئیس جمهورغنی، وزارت امور داخله را مؤظف نموده است تا طی سه ماه آینده در زمینۀ اصلاح و قانونمندی بیشتر قراردادهای ولایتی اقدامات جدی نماید و در صورت عدول از تطبیق قانون و سؤ استفاده در پروسه‌های تدارکاتی، مرتکبین مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

همچنین در این جلسه ۶ قرارداد اعاشوی و مواد محروقاتی قومندانی‌های امنیه و پولیس سرحدی ولایات کنر، قندوز، ننگرهار و کاپیسا صرف برای یک ربع مورد تائید قرار گرفت.

گفتنی است کمیسیون تدارکات ملی در جریان بیش از یک و نیم سال گذشته طی ۴۶ جلسۀ هفته ‌وار و فوق العاده، بیشتر از ۶۵۰ قرارداد را به ارزش بیشتر از ۱۰۰ میلیارد افغانی منظور نموده و حدود ۱۴ میلیارد افغانی صرفه جویی گردیده است.