صرافی ها، مرکز عمده پولشویی در کشور

21 آوریل 2016

moneylaunderingدیده بان شفافیت افغانستان با ابراز نگرانی از پولشویی در کشور، صرافی ها را مرکز عمده این روند می دانند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مسوولان دیده بان شفافیت افغانستان امروز با اشتراک در نشست خبری در کابل، پولشویی را یکی از جریانات مالی غیر مشروع می دانند.

سید اکرام افضلی مسوول داد خواهی و ارتباطات دیده بان شفافیت افغانستان در این نشست خبری گفت که پولشویی، روندی در اختیار قاچاقبران و فاسدان اداری است.

به گفته وی، بیشتر پولشویی در کشور از طریق صرافی ها صورت می گیرد و صرافان برای انتقال پول حتی پول های هنگفت نیز از منبع انتقال سوالی نمی کنند و به راحتی پول را به هر مکانی که نیاز باشد انتقال می دهند.

افضلی اظهار داشت که تنها 20درصد صرافی های کابل ثبت و راجستر شده اند که از همین صرافی ها، پول بدون کدام مشکلی انتقال می یابد.

به باور منبع، از طریق صرافی های کشور پول فساد، قاچاق و فروش مواد مخدر به دیگر مکان ها انتقال یافته و از آنجا بدون مشکل به افغانستان آمده و وارد چرخه اقتصادی کشور می شوند.

افضلی اظهار داشت که این پول ها در سرمایه گذاری های مختلف سرمایه شده و این امر مسایل اقتصادی و اجتماعی کشور را با چالش روبرو می سازد.

مسوول دادخواهی و ارتباطات دیده بان شفافیت افغانستان بیان داشت که در سال 2011 در حدود 4 و نیم میلیارد دالر از مسیر VIP میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به خارج برده شده و بعد از شستن، دوباره به کشور بازگردانده شده است.

بر اساس معلومات وی، بیشتر این پول از سوی سهم داران کابل بانک سابق شسته شده که نه تنها پول را به خارج انتقال دادند بلکه در پولشویی کشور نیز سهم دارند.

طبق تحقیقات این سازمان، افرادی که در پولشویی نقش پررنگ دارند در راس قدرت کشور هستند و به همین دلیل صدها میلیار دالر کمک شده در افغانستان، تاثیر چندانی به دنبال نداشته است.

گفتنی است که به تازگی نیز اسناد مهمی به نام «پانامه» به نشر رسیده که به صورت جدی نقش مقام های عالی رتبه در پولشویی های بین المللی برجسته شده است.

اجتماعی،

پولشویی،

دالر،

شفافیت ،

صرافی،

فساد،

مشروع ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed