صدیقی: دشمنان مردم افغانستان را نیست و نابود خواهیم کرد

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اعلام کرده است که از اول حمل سال جاری تاکنون ۲۱۳ عملیات ویژه نظامی را مستقلانه در کشور راه اندازی نموده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ۱۶ عملیات هوایی توسط امنیت ملی هماهنگی شده که در نتیجه آن ۷۲ هدف اساسی از بین رفته و بیشتر از دو صد تن از جنگجویان و فرماندهان دشمن زخمی شده اند.

حسیب صدیقی سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که طالبان مثل سال های قبل٬ با راه اندازی عملیات تروریستی بهاری خود تحت نام “عزم” بر ضد مردم افغانستان اعلام جنگ نموده اند.

به گفته صدیقی، نیرو های امنیتی و دفاعی افغانستان اعلام جنگ طالبان و تروریستان را بی پاسخ نمی ماند٬ و در هر زمان٬ در هر نقطه خاک خود٬ تحت هر نام و هر بیرق٬ تمام دشمنان مردم خود را نیست و نابود خواهند کرد.

وی که در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد افزود: مردم و نیرو های امنیتی و دفاعی افغانستان متعهد به مبارزه قاطع و جدی در مقابل شورشیان و بیگانگان هستند.

 او گفت: ما از چندی به این سو شاهد حملات گروهی طالبان در ولایات شمال افغانستان هستیم٬ اما خوشبختانه در چندین نبرد مختلف دشمن را شکست دادیم.

سخنگوی ریاست عمومی امنیت می گوید: در جریان هفته گذشته در ولایت قندوز٬ با راه اندازی برنامه های جدید امنیتی توسط اردوی ملی٬ پولیس ملی و امنیت ملی٬ وضعیت امنیتی در این ولایت تغیر نموده و اکنون ابتکار عمل به دست نیرو های امنیتی افغانستان است.

به گفته صدیقی، مردم در کنار نیرو های امنیتی خود ایستاده اند و در مقابل دشمنان خود فروخته مبارزه می نمایند.

وی گفت: مردم قریه جات مختلف ولایت قندوز٬ خود در مقابل طالبان خیزش عظیمی را راه اندازی نموده اند و در کنار نیرو های امنیتی خویش٬ صف دشمن را شکسته و ده ها قریه را از وجود طالبان پاک سازی نموده اند.