صدها نظامی اسرائیلی به مسجد الاقصی یورش بردند

26910_153نظامیان رژیم اسرائیل با یورش به مسجد الاقصی و شلیک گاز اشک آور، به معتکفین و نمازگزاران فلسطینی در مسجد الاقصی حمله کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نیروهای اسرائیلی اعتکاف کنندگان را در داخل مصلای القبلی در مسجد الاقصی به محاصره در آورده اند.

شاهدان گفتند نمازگزاران معتکف در مسجد الاقصی با نیروهای اشغالگر اسرائیلی حمله کننده به مسجد الاقصی به شدت درگیر شدند.

گفتنی است، نیروهای اشغالگر اسرائیلی نمازگزاران را در مسجد الاقصی با استفاده از نارنجکهای گازی و گلوله های پلاستیکی سرکوب کردند و فضای بسیار متشنجی بر مسجد الاقصی حاکم است.