صدها تن از کارگران از بیکاری در کابل تظاهرات کردند

۱۱ ثور ۱۳۹۴

شماری از کارگران افغان در شهر کابل در اعتراض به نبود کار و بیکاری به جاده ها ریختند و دست به تظاهرات زدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، روز جمعه (۱۲ ثور) صدها تن از کارگران از صنف های مختلف کارگری به مناسبت روزجهانی کارگر، دست به تظاهرات زدند و خواهان ایجاد زمینه کار از سوی حکومت شدند.

کارگران معترض اعلام کردند که پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، بازار کار در افغانستان ازهم پاشیده و صدها کارگر بی کار هستند.

آنها بلاک کارت های را حمل می کردند که روی آن نوشته شده بود: “مار کار می خواهیم”، “کار حق ماست”، دولت وحدت ملی مسئول بیکاری کارگران است” و “دولت مسئول ایجاد بازار کار است.”

کارگران از دولت خواستند تا موانعی را که بر سر راه کارگران وجود دارد، بردارد و رهبران حکومت وحدت ملی را به دروغگویی متهم کردند.

کارگران معترض در کابل می گویند که رییس جمهور و رییس اجرایی در زمان کمپاین انتخابات ریاست جمهوری وعده هایی در مورد ایجاد بازار کار داده بودند اما به گفته آنها این وعده ها نه تنها که عملی نشده بلکه کاری کمی که وجود داشت هم از کارگران گرفته شده است.

بیکاری در کنار ناامنی ها یکی از مشکلات جدی برای شهروندان افغان است که بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی، هزاران نفر در معرض بیکاری بسر می برند و شمار زیادی هم برای کسب و کار راهی کشورهای خارجی و بخصوص کشورهای همسایه شده اند.

تظاهرات

حکومت

کابل

کارگر

ناامنی ها


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed