صدر: اوضاع منطقه توسط عربستان متشنج شده است

28 ژوئن 2015

n00002876-bرهبر جریان صدر عراق در سخنانی با انتقاد از عربستان سعودی تاکید کرد که نگاه یک سویه ریاض به مسایل سبب شعله ور شدن اوضاع منطقه شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در پاسخ به سوال یکی از پیروان خود درمورد عربستان سعودی گفت: من به عربستان پیام‌ها و هشدارهای بسیاری دادم، اما تک بعدی نگریستن عربستان به مسایل باعث شعله‌ور شدن اوضاع در منطقه خاورمیانه شد.

وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد دولت آینده ترکیه نیز خواستارشد که دولت جدید منافع کلی منطقه را به منافع شخصی یا حزبی مقدم بدارد.

پیشتر مقتدی صدر در ۲۳ مه ۲۰۱۵ گفته بود که وجود طرف‌هایی در دولت عربستان در زمینه اقدام برای تغذیه افراطی گری در منطقه را بعید نمی‌داند.

سعودی ،

صدر ،

عربستان ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed