اسد ۱۹, ۱۳۹۹

صبا استعفا داده است

DSC_5654بر اساس گزارش های رسیده، گفته می شو که ، وزیر معادن و پترلیم استعفا نامه اش را برای رئیس جمهور فرستاده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، علت استعفای وزیر معادن و پترولیم، مداخله و نفود مافیا و شماری از مقام های حکومتی در کار استخراج معادن گفته شده است.

سخنگوی وزارت معادن و پترولیم در گفتگو با رسانه ها، ارسال استعفای داوود شاه صبا به رئیس جمهور را تائید کرده است.

این در حالی است که تا حال ریاست جمهوری در این رابطه اظهار نظر مشخصی نکرده است.

پیش از این نیز یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات نیز از وظیفه استعفا داده و این عمل وی مورد تائید رئیس جمهور نیز قرار گرفته بود.