جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی به رسانه ها گفته است که این افراد به اتهام بازگو کردن دیدگاه‌های انتقادی‌شان در نوشته‌های فیس بوکی آقای صالح به این اداره معرفی شده‌اند.

به گفته وی، موضوع این افراد تحت قرار دارد.

رسولی می‌گوید که یکی از موضوعات مندرج در کود جزای افغانستان که جرم پنداشته شده، مسئله توهین و دشنام است.

سخنگوی دادستانی کل با بیان اینکه، این افراد به صورت رسمی مورد تحقیق قرار می‌گیرند، اظهار داشت که تا حال یک کارمند شرکت برشنا و یک کارمند وزارت تحصیلات عالی به سارنوالی آمده و تحقیقات از آن‌ها ادامه دارد.

شماری از افراد متهم می‌گویند که به هیچ کسی توهین نکرده‌اند و تنها در صفحه فیسبوک خود اظهارات آقای صالح را نقد کرده‌اند.

“گذر از نسل بی بند و بار” و “قدم زدن روزهای جمعه و رفتن تا پشتونستان وات برای صحت خوب است”، از جمله نوشته‌هایی است که منتقدین آقای صالح به سارنوالی معرفی شدند.

امرالله صالح به عنوان معاون اول آقای غنی در حالی از منتقدین شکایت کرده که هنوز جنجال‌های انتخاباتی خاتمه نیافته چیزی مشخص نیست.

با این حال معلوم نیست آینده آزادی بیان بعد از حضور رسمی آقای صالح در بدنه حکومت چه خواهد شد؟ در حالی که بارها از آزادی بیان به عنوان دستاورد مهم حکومت‌داری در افغانستان یاد می‌شود.

این در حالی است که نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید اگر شکایت و مشکلی در رابطه به اظهارنظرها در رسانه‌های اجتماعی وجود دارد، باید از طریق کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای اقدام شودد، نه اینکه به لوی سارنوالی مراجعه شود.