شیوه جدید خرید اراضی کرانه باختری توسط اسرائیل

۲۴ حوت ۱۳۹۴

1019087590رژیم اسرائیل تحرکات جدیدی را برای خرید اراضی فلسطینیان آغاز کرده و خرید آن دسته از اراضی کرانه باختری که صاحبان فلسطینی آنها و یا وارثان آنها در این اراضی زندگی نمی‌‌کنند و ساکن اردن و سایر کشورها می‌باشند را در دستور کار قرار داده است.

یکی از برنامه‌های جدی اسرائیل تملک اراضی؛ خصوصا کرانه باختری در سال‌های پس از جنگ 1967 بوده است. این گزارش می افزاید روند خرید اراضی مذکور توسط اسرائیلی ها ، در طول این سال ها بنابر شرایط موجود ، طی سه شیوه مختلف اجرا شده است:

1)دردوره قبل از گشایش سفارت خانه‌های اسرائیل در اردن و مصر: ملاقات شخص فروشنده با خریدار اسرائیلی در قبرس و اخذ مبلغ نقدی از خریدار، در ازای تنظیم اسناد قانونی در دفاتر حقوقی قبرس برای تملک اراضی مورد معامله توسط فرد اسرائیلی

2) دوره بعداز گشایش نمایندگی‌های رسمی اسرائیل در کشورهای عربی: ملاقات خریدار اسرائیلی با فروشنده فلسطینی در سفارت‌خانه‌های رژیم مذکور در امان یا قاهره و عقد قرار داد قانونی در محل این سفارت خانه‌ها

3) دوره کنونی: اعزام دفتر‌دار حقوقی از اهالی عرب اراضی اشغالی1948 به منزل مالک زمین در اردن، به همراه خریداری صوری از اهالی کرانه باختری و فردی فلسطینی که به عنوان واسطه و معرف است. در مقابل، اکثرا صاحبان اصلی این اراضی فوت کرده و وارثان آنها که هر یک در گوشه‌ای از اردن یا کشورهای دیگر زندگی می کنند، در قبال مبالغی کمتر از حد واقعی، حاضر به فروش سهم خود از اراضی پدری در کرانه می‌گردند.

 جالب آن جا است که حتی دفتردار فلسطینی ساکن در اراضی 1948 در برخی موارد از صاحبان این زمین ها کلاهبرداری  کرده و با خرید این اراضی با مبلغی کمتر از ارزش واقعی آنها، مدعی شده این زمینها شامل مالیات می‌گردند. لذا ورثه و مالکان زمین های فروخته شده ، پس از پی بردن به فریب خوردن خود، با اخذ وکیل درصدد احقاق حقوق مالی از دست رفته خود شده اند.

اراضی کرانه باختری

برنامه‌های جدی اسرائیل

خرید اراضی

شیوه مختلف

صاحبان این زمین ها

صاحبان فلسطینی

فلسطینی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed