شیرازی: انچه که یاسر الحبیب انجام میدهد به ما ربطی ندارد

332_213جهان عرب از فتنه ها و تفرقه خسته شده است و امروز مردم بیدارتر و نسبت به وقایع دنیای سیاست اگاه تر شده اند. دنیایی پر از تحریک کردن و درگیری که با خلق بحران در جهان عرب به دشمنشان خدمت کرده است.  با اینکه مسلمانان دین و کتاب و پیامبر یکسانی دارند، انها را  به فرقه ها و مذاهب مختلف تقسیم کرد و هرگاه نیک بنگریم میبینیم که پشت صحنه این نقشه ها کشورهای بزرگی هستند که سعی در متزلزل کردن جهان عرب و از بین بردن راه و تفکر انها دارند.

وقتی این حرف را از زبان عالم شیعی که دارای مقام علمی در جامعه ی تشیع است، تحقیق های فراوان در زمینه ی فقه، اصول دین، عقاید و تفسیر قران کریم دارد و در اتفاقات سیاسی  منطقه و جامعه اسلامی و عربی صاحب نظر است میشنویم، میفهمیم کار مسلمانان به کجا کشیده شده است.

حضرت ایت الله مکارم شیرازی اعلام کردند فردی به نام یاسر الحبیب در لندن و با پشتیبانی بریتانیا روی ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی کار میکند. او تصمیم بر ساختن فیلمی تحت عنوان “شکنجه ی زهرا” دارد که این فیلم باعث ایجاد تفرقه بین مذاهب اسلامی خواهد شد و ما اعلام میکنیم که این فیلم ربطی به جامعه و مذهب شیعی ندارد.

با مراجعه و دقت در مقاله ی نویسنده ی یمنی، حسن علی ولدجمیل، میبینیم روی بعضی نکات مهم تاکید کرده که به فهم حقیقت انچه کانال های ماهواره ای ضد وحدت مسلمانان و وحدت جوامع بشری انجام میدهند، کمک میکند.

رهبر فقید هند، ماهماتا گاندی، میگوید: هرگاه مردم هندوستان تصمیم گرفتند علیه استعمار انگیس متحد شوند، انگلیسی ها یک گاو کشته و در حد فاصل بین مسلمانان و هندوها انداختند تا اتش فتنه و درگیری را جان ببخشند و به استعمار اجازه ی پیشروی دهد.

سر دادن شعار جهاد در شام، افتخار کردن به سربریدن بیگناهان، به کار گیری کانال های به ظاهر مذهبی مانند شبکه ی “وصال” برای تامین اهداف تفرقه امیزشان به کمک عثمان الخمیس، شافی الهجمی، مدیر شبکه و تعدادی از کسانی که نامشان جزو لیست تروریست هاست و با وجود اتش فتنه ای که این کانال ها می افروزند، گام بعدی ساختن یک چهره در طرف مقابل، که تشیع است، برای کامل کردن نقش بود. یاسر الحبیب همان فرد انتخاب شده است که با سخنرانی ها و فحاشی به خلفا و امهات المومنین در شبکه ی “فدک” وظیفه ی خود را انجام میدهد.

تفکر مقاومتی جوانان مسلمان برای مبارزه با دشمنان اسلام مانند اسرائیل و حامیانش  در سیاست های استعماری و پیروزی بر انها نیاز به اتحاد و همبستگی دارد زیرا که وجه اشتراک و وحدت مسلمانان مهمتر و بزرگتر از بذر فتنه ی ماهواره هاست ولی بعضی ها این مسئله را نمیفهمند و این مشکل اصلی است.