شیخ احمد الطیب:شیعه وسنی دو بال اسلام هستند

-32459شیخ احمد الطیب رئیس الازهر در جاکارتا پایتخت مالزیا در نشست مشترک هیات علمای بزرگ مصر و اندونزیا تاکید کرد: شیعه و سنی دو بال اسلام هستند و ضروری است به هم نزدیک شوند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وی از همگان دعوت کرد تا به روح میراث اسلامی که به رحمت و تسامح دعوت می کند بازگردند و هرگونه تندروی را کنار بگذارند. وی شیعیان را برادران اهل سنت خواند و تاکید کردشیعه و سنی دو بال اسلام هستند و تقریب بین آنها ضروری است.

وی در ادامه افزود: نمی توان شیعیان را تکفیر کرد و از اسلام خارج دانست زیرا اختلافات سنی و شیعه فرعی است و اکثریت شیعیان مخالف سب و لعن می باشند و اشتراکات شیعه و سنی بیشتر از افتراقات بین آنان است و نباید گذاشت که دشمنان از اختلاف فی مابین سود ببرند و جنگهای عراق، یمن، سوریه نتیجه همین اختلافات بین شیعه و سنی است که دشمن به ویژه اسرائیل به راه انداخته است.