شکست مداخلات نظامی آمریکا برای تشکیل«خاورمیانه بزرگتر»

2063610استاد دانشگاه بوستون در کتاب جدید خود با عنوان «نبرد‌‌ آمریکا برای خاورمیانه ای بزرگتر»، مداخلات نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه را به مثابه یک جنگ واحد معرفی می نماید.

 به گزارش خبرگزاری خاورمیانه‌‌، اندرو جِی. باسویچ، دگروال بازنشسته ارتش آمریکا و نویسنده کتابهای پرفروشی همچون «محدودیت قدرت: پایان استثناءگرایی آمریکایی» در کتاب جدید خود توانسته است به روشی کاملاً منحصر بفرد با ارتباط بخشی میان مداخلات نظامی به ظاهر مجزای آمریکا در منطقه خاورمیانه به خوانندگان کتاب خود شرحی روایی ارائه نماید.

این کتاب همچنین با ارائه گزارشی محکم از مداخلات نظامی آمریکا از خطوط مقدم تاریخ، دیدگاه خواننده را نسبت به دخالت آمریکا در بی ثبات ترین منطقه جهان بطور بنیادی تغییر می دهد.

«اندرو باسویچ» در خصوص فرضیه اصلی این کتاب به خبرنگار مهر گفت: من می خواستم خوانندگان کتابم مداخلات نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه را که مطابق با دکترین کارتر در سال ۱۹۸۰ انجام می گیرد، به مثابه بخشهایی از یک جنگ واحد در نظر بگیرند که بیش از سه دهه و نیم به طول انجامیده است.

استاد پیشین دانشگاه جانز هاپکینز در خصوص هدف از نگارش این کتاب نیز تصریح کرد: کتاب من نشان می دهد که اقدامات نظامی آمریکا برای «تشکیل خاورمیانه بزرگتر» با شکست روبرو شده است. منطقی نیست انتظار داشته باشیم که اقدامات بیشتر یا بکارگیری شیوه های جدید نتایج مطلوب تری ببار آورد.

وی در ادامه یادآور شد: در واقع، همانطور که موجودیت کنونی داعش گواهی می دهد، اقدامات نظامی آمریکا وضعیت را وخیم تر کرده است.

استاد روابط بین الملل دانشگاه بوستون آمریکا در ادامه در خصوص ضرورت نگارش این کتاب تصریح کرد: از دیدگاه من تنها در یک صورت امکان تغییر سیاستها و گزینش یک رویکرد عقلانی تر برای آمریکا فراهم می شود و آن اینست که مقامات آمریکایی تشخیص دهند نبرد آنها برای تشکیل یک خاورمیانه بزرگتر با شکست روبرو شده است.