سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

شکریه بارکزی سفیر افغانستان در ناروی

689DE3DD-B99E-44B7-A98E-C8D510E38640_mw1024_s_nشکریه بارکزی، عضو مجلس نمایندگان به عنوان سفیر افغانستان در کشوری ناروی تعین شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، قرار است خانم بارکزی، به زودی عازم ناروی شود و در این کشور از افغانستان نمایندگی خواهد کرد.

گفته میشود خانم بارکزی براساس حکم رییس جمهور محمد اشرف غنی در این پُست تعین شده است.

از سوی هم، شکریه بارکزی در گفتگو با رسانه ها این موضوع را تایید کرده و گفته که اسناد اش در ادارت دولتی افغانستان به شمول وزارت خارجه طی مراحل گردیده و در حال حاضر به ناروی ارسال شده است.

به گفته بارکزی، پس ازآن که حکومت ناروی اسناد مربوطه را تایید کند، به صفت سفیر افغانستان عازم این کشور خواهد شد.