شکایت ها از اخاذی پولیس در شاهراه های شمال و شمالشرق

۲۵ قوس ۱۳۹۵

شماری از راننده گان موتر های باربری می گویند، پولیس در شاهراه های منتهی به شمال و شمالشرق از آنان بگونه غیر قانونی پول می گیرند و در برابر شان بد رفتاری می کنند.

بگفته این راننده گان، با آنکه آنان مطابق لایحه با خود پارچه ی ترانسپورت هم داشته باشند، از سوی سربازان پولیس در ولایت بغلان و گذشته از آن مجبور به پرداخت پول می شوند.

حکمت الله یکی از راننده گان به خبرگزاری خاورمیانه گفت، سربازان پولیس در پاسگاه های امنیتی که بخاطر تأمین امنیت جان و مال مردم توظیف شده اند، از آنان پول می گیرند و با آنهم جلوی دزدان را گرفته نمی توانند.

وی که کالاهای تجارتی را از کابل به ولایت های شمالی و شمالشرقی انتقال می دهد می گوید، مجبور هستند که از 100 الی 200 افغانی به سربازان پولیس «حق» بدهند وگرنه «آزار و اذیت »می شوند.

به گفته این دریور موتر باربری، اگر جلوی اخاذی های سربازان پولیس و دزدان مسلح گرفته نشود، آنان از انتقال کالاهای تجارتی دست می کشند.

اما پولیس بغلان موضوع اخاذی را رد می کند .

ذبیح الله شجاع سخنگوی پولیس بغلان به خبرگزاری خاورمیانه گفت، تاهنوز هیچ شکایتی درین مورد به آنان نرسیده است و اگر مدرکی به آنان برسد به این شکایت ها بگونه جدی رسیده گی می کنند.

وی می گوید پولیس بخاطر تأمین امنیت مردم است و نه بخاطر آزار و اذیت مردم.

ولایت بغلان که به گلوگاه شمال مشهور است، ازین طریق روزانه صدها موتر باربری کالاهای تجارتی را از مرکز کشور به ولایت های شمالی و شمالشرقی و ازین ولایت ها به مرکز کشور انتقال می دهند.

همچنان بنادر حیرتان و شیرخان بندر که یکی از پایگاه های مهم اقتصادی کشور بشمار می روند از همین راه به مرکز وصل می شوند.

بغلان،

تجاری،

رانندگان،

سربازان،

شکایت،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.