سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

شکایت زندانیان ننگرهار از نهادهای عدلی و قضایی

konar-afw3دفتر مطبوعالی والی ننگرهار در شرق کشور با نشر اعلامیه ای اعلام کرد که زندانیان در این ولایت از نهادهای عدلی و قضایی شکایت دارند که گویا به پرونده های آنان رسیدگی به موقع نمی شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، زندانیان که در زندان مرکزی ننگرهار زندانی هستند از نهادهای عدلی و قضایی این ولایت نسبت به عدم رسیدگی و بررسی دوسیه های شان شاکی اند.

انان از حکومت محلی ننگرهار خواسته اند که به این مشکل شان توجه و رسیدگی جدی صورت گیرد.

در ادامه اعلامیه آمده است که زندانیان در دیدار شان با “سلیم کندزی” والی ننگرهار از کم کاری در نهادهای عدلی وقضایی شکایت کرده و خواسته اند که باید در بخش بررسی دوسیه های شان توجه صورت گیرد.

زندانیان اعتراض دارند که محکمه و سارنوالی ننگرهار به اعتراف های آنان توجه ندارند و بیشتر به نظریات کتبی اهمیت قایل می شوند.

در همین حال والی ننگرهار به زندانیان وعده داده است که مشکلات شان را در یک نشست مشترک با مقام های نهادهای عدلی و قضایی مورد بررسی قرار خواهد داد.

گفتنی است که در حال حاضر در زندان مرکزی ولایت ننگرهار به شمول چهل زن بیش از یک هزار و شش صد تن به اتهام ارتکاب جرایم مختلف زندانی هستند.