شکایات سازمان روند سبز مربوط به امرالله صالح مسترد شد

بعد از انتقادات فراوان از شکایت های سازمان روند سبز (رسا) مربوط به امرالله صالح، معاون نخست دسته انتخاباتی «دولت ساز»، دادستانی کل می گوید که این شکایت مسترد شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دادستانی کل امروز (۸حوت) اعلام کرد که بر اساس یافته های هیئت تحقیق موظف، شکایت های سازمان روند سبز را دوباره به همان سازمان مسترد کرده است.

در خبرنامه دادستانی کل آمده است که «چندی پیش کمیتۀ سیاسی روند سبز افغانستان (رسا) ذریعۀ ۳۹ قطعه مکتوب، ۳۹ تن را به خاطر توهین و دشنام به آدرس محترم امرالله صالح رئیس آن نهاد از طریق صفحات اجتماعی، به منظور بررسی و تحقیق به لوی سارنوالی معرفی کرده بود».

به نقل از خبرنامه، کود جزای افغانستان دشنام و توهین به اشخاص‌ را جرم پنداشته و رسیدگی به ‌آن ‌را منوط به شکایت شخص متضرر می‌داند؛ اما یافته های هیئت تحقیق قضایایی که از سوی روند سبز به دادستانی کل رسیده است نشان می دهد که این شکایات از سوی آقای امرالله صالح نه بلکه از سوی مسوول کمیتۀ حقوقی- سیاسی این سازمان بوده است.

دادستانی کل می گوید که اوراق ارسالی آن سازمان را در روشنایی ماده ۶۸۱ کود جزا که «تعقیب عدلی جرایم دشنام و توهین منوط به شکایت متضرر می باشد» را دوباره به آن سازمان مسترد کرده است.

بر اساس معلومات خبرنامه، در صورتی که شکایات یادشده به امضای شخص متضرر می بود و به این نهاد مواصلت می ورزید در روشنایی احکام قوانین به آن رسیدگی می شود.

این در حالی است که چندی پیش شماری از کارمندان دولتی به اساس انتقاد از گفته ها و کارکردهای امرالله صالح پیش و بعد از پیوستن به تیم دولت ساز، از سوی دادستانی کل جلب شده بودند که این اقدام با واکنش های جدی رسانه ها و صفحات اجتماعی روبرو شده بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *