شورشیان طالب در جنگ بغلان از تجهیزات نظامی بدست آمده از ولایت قندوز استفاده کرده اند

۹ جوزا ۱۳۹۵

در حالیکه مقام های امنیتی در ولایت بغلان از پاکسازی چندین قریه و بازپس گیری پاسگاه های امنیتی از نزد شورشیان طالب خبر میدهد، اما شماری از وکلای شورای ولایتی و شهروندان بغلان نگران آینده بغلان هستند.

حملات تهاجمی شورشیان بالای پاسگاه های امنیتی در بخش های از بغلان و خط ورودی شهر پلخمری در ساحه چشمه شیر با تجهیزات نظامی به دست آمده در حین تصرف قندوز از سوی آن گروه ارگان های امنیتی را به چالش کشیده است.

بغلان یی

بسم الله عطاش عضو شورای ولایتی بغلان با ابراز این مطلب به خبرگزاری خاور میانه می گوید: “حین تصرف قندوز تجهیزات نظامی سبک و سنگین به دست شورشیان طالب افتاد و ازین تجهیزات در جنگ های بغلان و تخار نیز استفاده شد”.

وی گفت: بی اراده گی حکومت و نبود فرماندهی واحد در میان ارگانهای کشفی و امنیتی در بغلان باعث شده است که شورشیان بیشتر از پیش تجهیز و به حملات شان شدت بخشیده ساحه فعالیت شان را گسترش بخشند، به گفته وی هم اکنون ساحات دندغوری و دندشهاب الدین در حومه شهر پلخمری تحت کنترول شورشیان است.

این عضوی شورای ولایتی بغلان همچنان می گوید: شماری از سربازان در بخش های از دندغوری شهر پلخمری چندی قبل با جنگ افزار های دست داشته شان نسبت به بی توجهی مقام های امنیتی پس از گیرماندن در محاصره شورشیان به آن گروه پیوسته است و این موضوع نیز در کنار تجهیز شدن شورشیان در قندوز باعث تقویه آنان درین ولایت شده است.

تاهنوز موضوع پیوستن سربازان امنیتی در بغلان از سوی مقام های امنیتی این ولایت تایید نشده است.

این درحالیست که از پانزده روز بدینسو ولسوالی بغلان مرکزی شاهد درگیری های سنگین میان نیروهای امنیتی و شورشیان طالب بود، عبدالرشید بشیر آمر امنیت و سرپرست فرماندهی پولیس بغلان به خبرگزاری خاور میانه گفت: خط نبرد شورشیان را در ساحه پل آبقول شکسته اند و در حدود ده قریه را از وجود آنها پاکسازی کرده اند.

به گفته سرپرست فرماندهی پولیس بغلان پاسگاه های تحت محاصره آزاد شده و درین درگیری ها 30 شورشی طالب کشته و 35 تن دیگر آنان مجروح شده اند.

وی همچنان تایید می کند که شورشیان طالب در نبردهای بغلان از تجهیزات نظامی بدست آمده حین تصرف قندوز استفاده کرده اند.

” درنتیجه حملات هوایی نیروهای مشترک بالای شورشیان سه عراده تانک تخریب شده است و هنوز هم بعضی تجهیزات نظامی در دسترس آنان قرار دارد”.

پس از تصرف قندوز بدست شورشیان طالب و شکست این گروه ازین ولایت سخن های از ورود جنگجویان همراه با وسایط نظامی به لایت بغلان شنیده شده بود.

بغلان،

تانک،

تجهیزات،

تخریب ،

حکومت،

حین تصرف،

دندغوری،

سنگین

شکسته،

شورشیان طالب،

عبدالرشید،

نظامی ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed