شورشیان طالب، معاون فرماندهی پولیس قندوز را ربودند

۸ جوزا ۱۳۹۵

lkjttgشورشیان طالب صبح امروز، معاون فرماندهی پولیس قندوز را بعد از یک کمین با خود برده و راننده وی را کشتند.

شیرعزیز کامه وال، فرمانده زون 808 سپین زر در شمال به خبرگزاری خاورمیانه گفت که شورشیان طالب صبح امروز (8جوزا) بالای موتر وحیدالله بیگزاد، معاون اداری فرماندهی پولیس قندوز در منطقه خواجه پسته ولسوالی خان آباد کمین کردند.

به گفته وی، در این کمین راننده معاون فرماندهی پولیس قندوز کشته شده و وحیدالله نیز توسط شورشیان بازداشت شده و به مکان نامعلوم انتقال داده شده است.

کامه وال اظهار داشت که بیگزاد زمانی مورد کمین قرار گرفت که از ولایت تخار به سمت مرکز ولایت قندوز در حرکت بود.

محفوظ الله اکبری، سخنگوی فرماندهی پولیس قندوز نیز این رویداد را تائید کرده و اظهار داشت که تا حال در مورد معاون اداری فرماندهی پولیس هیچ معلوماتی در دست نیست.

اکبری از آغاز تحقیقات برای کسب معلومات در مورد آقای بیگزاد خبر داد.

شورشیان طالب تا حال در این رابطه اظهار نظر نکرده اند.

شورشیان طالب،

شورشیانف

شیر عزیز،

فرماندهی پولیس،

قندوز،

کامه وال،

معاون اداری،

وحید الله بیگزاد،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed