شورشیان به جز شکست و ذلت چیزی را بدست نخواهند آورد

۲۷ حمل ۱۳۹۵

مراد علی مراددگر جنرال مراد علی خان مراد، معاون لوی دستیز قوای مسلح، در نشستی با جوانان گفت که امسال و شورشیان و مخالفین مسلح، در جنگ علیه مردم مسلمان و مجاهد افغانستان، به جز از شکست و ذلت چیزی را بدست نخواهند آورد ونیرو های امنیتی کشور آمادۀ هر نوع مبارزه با هراس افگنی هستند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این نشست که از جانب حرکت سفید برای قدر دانی و حمایت از نیرو های امنیتی برگزار گردیده بود، معاون لوی درستیز به جوانان گفت که مردم افغانستان به ارادۀ قوی، صداقت و ایمانداری نیرو های ملی دفاعی و امنیتی افغانستان باورمند هستند.

وی افزود:”وحدت و همدلی مردم افغانستان به نیرو های ملی دفاعی و امنیتی افغانستان قوت قلب می بخشد. من منحیث برادر سنگردار شما به نمایندگی از نیرو های اردوی ملی از شما و تمام مردم افغانستان ابراز سپاسگذاری می نمایم که از نیرو های خود حمایت می کنید”.

در این نشست سید علی کاظمی، نماینده مردم در ولسی جرگه، ضمن اتحاف دعا بر روح شهدای نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان گفت که اعلام جنگ توسط مخالفین مسلح تنها جنبۀ تبلیغاتی دارد و آنها نخواهند توانست در مقابل نیرو های امنیتی کشور بجنگند.

وی همچنان گفت که جنگ مخالفین مسلح هیچ نوع مشروعیت ندارد بلکه نبرد نیرو های ملی دفاعی و امنیتی افغانستان در مقابل آنها مشروعیت دینی و ملی دارد که مردم افغانستان باید از آن حمایت همه جانبه نمایند.

وی گفت:” جهاد ختم نشده است است. امروز سربازان نیرو های امنیتی در خط اول جهاد می کنند و ما باید برای کشور در عقب آنها ایستاده شویم و از کشور دفاع کنیم. تمام احزاب سیاسی و نهاد های جامعۀ مدنی باید از این جوانان دلیر ما حمایت کنند”.

آقای کاظمی خواستار تبدیل شدن حمایت از نیرو های امنیتی افغانستان به یک فرهنگ مردمی شد و افزود که صاحب نظران و رسانه ها باید هوشیارانه مسایل امنیتی افغانستان را تحلیل کنند و به تبلیغات سوء اجازه ندهند.

در اخیر شماری از اعضای ولسی جرگه با ایراد سخنرانی حمایت شان را از نیرو های امنیتی اعلان نمودند و جوانان به رسم حمایت از سپاسگذاری از قربانی های نیرو های امنیتی، غنچه های گل را به سربازان اردوی ملی، پولیس ملی و ریاست عمومی امنیت ملی اهدا نمودند.

امنیت

شورشیان

لوی دستیز

مراد

مراد علی

معاون


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed