شورای عالی احزاب خواهان تعویق مظاهره میلیونی جنبش روشنایی شد

CCC90A87-6F67-4D75-AE48-5141B3023945_mw1024_mh1024_sشورای عالی احزاب ضمن اعلام آماده گی برای میانجی گری حل مشکل پروژه توتاپ، از جنبش روشنایی و دولت خواست تا از مسامحه کار گیرند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رهبران شورای عالی احزاب صبح امروز (۲۶ثور) در یک کنفرانس خبری از جنبش روشنایی خواست تا مظاهره خود را به تعویق بیاندازد.

سید حامد گیلانی، سخنگوی شورای احزاب با خوانش اعلامیه ای، موضع این شورا در مورد انتقال برق ترکمنستان را بازگو کرده و گفت که بیم آن می رود که دشمنان کشور از مظاهره فردا (۲۷ثور) سوءاستفاده کنند.

وی اظهار داشت که شورای عالی احزاب خواهان وحدت، برابری و برادری مردم بوده از طرفین (دولت و جنبش روشنایی) می خواهد تا با در نظر گرفتن مصالح کشور، دست به اقدام بزنند.

گیلانی افزود که شورای عالی احزاب از جنبش روشنایی می خواهد تا از راه اندازی مظاهره میلیونی شان جلوگیری کرده و مانع ایجاد خشونت بین مردم شوند.

سخنگوی شورای عالی احزاب آماده گی این شورا برای میانجی گری و حل مشکل موجود را اعلام کرده و گفت :«از جنبش روشنایی می خواهیم تا با ایجاد کمیسیون بی طرف به یک نتیجه مطلوب برسد و از دولت می خواهیم تا زمان رسیدن به یک تفاهم و نتیجه لازم، پروژه را متوقف کند.»

به باور شورای عالی احزاب، گفتگو بهترین راه برای رسیدن به نتیجه مطلوب دانسته و می گوید که یقینا باید مظاهره به تاخیر بیافتد تا راه حل مناسب پیدا شود.

این در حالی است که جنبش روشنایی از یک هفته پیش روز دوشنبه ۲۷ثور (فردا) را روز راه اندازی مظاهره میلیونی برای عملی شدن مسیر برق توتاپ از مناطق مرکزی تعیین کرده بود.