شورای امنیت مسولیت پروسه انقال امنیتی را به عهده گرفت

۱۱ جدی ۱۳۹۲

مرحله نهايی پروسه انتقال مسئوليت های امنيتی به نيروهای افغان، در حال جريان بوده و سال آينده ميلادی تكميل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رياست جمهوری با نشر خبرنامه می گويد، شورای امنيت ملی وظيفه دارد تا روند ياد شده را الي ختم آن پيگيری و رهبری نمايد.

 بايد گفت كه شورای امنيت ملی در يک زمان خيلی حساس مسئوليت رهبری پروسه انتقال را به دوش گرفته و بايد اين پروسه را با دقت عملی كند.

 گفتنی است كه نخستين مرحله پروسه انتقال در ماه اگوست سال 2008 با سپردن مسئوليت شهر كابل به نيروهای افغان تكميل شد.

 همچنين در سال 2010 مقامات ناتو گفتند كه قصد دارند اين پروسه تا پايان سال 2014 تكميل كنند و سپس اين پيشنهاد ناتو را رهبران كشور های عضو اين سازمان در جلسه ماه می سال 2012 در شيكاگو تائيد كردند.

انقال،

پروسه

شورای امنیت،

مسئولیت،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.