شهروندان خارجی در صفوف شورشیان طالب در ولایت بدخشان

۲۹ دلو ۱۳۹۴

12722008_558688804292301_899835801_n

مقام های امنیتی ولایت بدخشان مدعی هستند که شمار زیادی از شهروندان خارجی در صفوف شورشیان طالب در درگیری با نیروهای امنیتی حضور دارند.

نوید فروتن، سخنگوی والی ولایت بدخشان به خبرگزاری خاورمیانه گفت که شهروندان خارجی شورشیان طالب در دو عملیات شام دیروز در قریه اسپینگل ولسوالی ارگو و قریه سوچ ولسوالی جرم نیز حاضر بودند.

به گفته وی، این دو عملیات به دنبال عملیات تصفیوی در ولسوالیهای تشکان و تگاب انجام شد که در عملیات در قریه اسپینگل 17 شورشی طالب همراه با یکی از فرمانده هایشان به نام حمیدالله کشته و 10 تن دیگرشان زخم برداشت.

فروتن افزود که در درگیری بعد از حمله شورشیان طالب بالای پوسته های نیروهای امنیتی در قریه سوچ ولسوالی جرم، 7 شورشی طالب کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شد.

بر اساس معلومات منبع، در هر دو عملیات، شماری از شهروندان خارجی نیز در جمع کشته شده های شورشیان طالب وجود دارد.

سخنگوی والی بدخشان اظهار داشت که در جریان این دو عملیات، 2 تن از نیروهای امنیتی زخم برداشته اند.

پولیس

خاورمیانه

زخمی

شورشی

طالبان

عملیات

کشته


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed