شناسنامه الکترونیکی برای افغانها به خارج از کشورهم توزیع می شود

۱ جوزا ۱۳۹۶

یادداشت تفاهمنامه همکاری میان وزارت امور خارجه، امور مهاجرین و عودت کنندگان و ریاست عمومی ثبت احوال نفوس کشور امروز (1 جوزا) در کابل به امضا رسید که براساس آن شناسنامه الکترونیکی برای اتباع افغانستان به خارج از کشور نیز توزیع می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این یادداشت تفاهم همکاری در عرصه تثبیت هویت، صدور و توزیع شناسنامه الکترونیکی برای اتباع افغانستان مقیم کشور های حوزه خلیج، ایران و پاکستان می باشد.

این تفاهمنامه میان دکتور “نصیر احمد اندیشه” معین اداره و منابع وزارت امور خارجه، دکتور “عالمه” معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و “همایون محتاط” رئیس عمومی ثبت احوال نفوس کشور در مقر وزارت امور خارجه به امضا رسید.

معین اداره ومنابع وزارت امور خارجه، هدف از امضای این سند را تثبیت هویت، صدور و توزیع شناسنامه الکترونیکی برای آن عده از اتباع افغانستان که در کشور های حوزه خلیج، ایران و پاکستان بسر میبرند بیان نمود و این روند از کشورهای حوزه خلیج آغاز می شود.

وی گفت همچنین این روند در جمهوری اسلای ایران و پاکستان نیز مورد تطبیق قرار می گیرد و آغاز این روند راهگشای همکاری و هماهنگی میان این سه نهاد تلقی می شود.

همچنان دکتور عالمه معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان امضای این سند را برای هماهنگی کار و ایجاد سهولت برای آن عده از هموطنان بیرون از کشور که خواهان داشتن سند هویتی میباشند، مفید خواند.

در ادامه، رئیس عمومی ثبت احوال نفوس و شناسنامه الکترونیکی پیرامون کار های انجام یافته از سوی این نهاد برای ایجاد سهولت در توزیع شناسنامه و تبیثت هویت افغانان بیرون از کشور صحبت نمود.

وی تعدیل قوانین منجمد و کهنه ثبت احوال نفوس که شامل اصلاح سن وتغییر نام میباشد را یکی از کار های مهم در راستای ایجاد سهولت در تسریع این روند بیان نمود که به اساس آن، این اداره حدود 150 هزار شناسنامه را برای زنان افغان در بیرون از کشور صادر کرده است.

گفتنی است پروسه توزیع شناسنامه الکترونیکی به افغان های خارج از کشور در سال 1395 در حوزه خلیج آغاز شده است و این روند بزودی در کشور های ایران و پاکستان نیز آغاز خواهد شد.
همچنان برای جلوگیری از تخطی و تثبیت درست هویت، تیم تخنیکی ریاست عمومی ثبت احوال نفوس و شناسنامه الکترونیکی به همکاری وزارت امور خارجه، به سفارت های افغانستان مقیم کشور های ذکر شده اعزام خواهد شد.

تذکره تابیعت

تفاهمنامه

خارجه

شناسنامه

مهاجرین


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.