شمشیر خلیلزاد به سمت پاکستان

سفیر پیشین امریکا در افغانستان با حضور در کانگرس امریکا، ادعا کرد که پاکستان به دنبال از بین بردن افغانستان بوده و این کشور یکی از عوامل جنگ در افغانستان است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، زلمی خلیلزاد به کانگرس امریکا گواهی ارائه کرده و شب گذشته در نشست این نهاد حضور یافته و از گواهی خود دفاع کرد.

مت سلمون، عضو کانگرس امریکا اظهار داشت که با صرف این همه پول و با گذشت ۱۵ سال چرا هنوز هم استخبارات پاکستان با سازمان ‌های دهشت افگن پیوند داشته و موفقیت در راستای تامین ثبات در منطقه «اندک» است.

c5cf635c42ec40e8a6fcbc53b28de956خلیل

زلمی خلیلزاد، گفت که پالیسی خارجی پاکستان به عنوان عامل جنگ در افغانستان است و جنگجویان نیابتی آن کشور نه تنها تهدید جدی را متوجه سربازان ائتلاف، نظامیان و غیرنظامیان افغان کرده اند؛ بلکه عامل عمدۀ گسترش افراط گرایی در جهان نیز هستند.

وی به صراحت گفت که «پاکستان زرنگ و مکار است» و هرگاه احساس کند که تغییر در پالیسی امریکا رخ می دهد، اقداماتی کرده و امکان تغییر در مشی را دشوار می سازند. یعنی مکاره گی پاکستان یکی از دلایل ادامه حمایت امریکا از آن کشور است.

به باور خلیلزاد اگر امریکا می‌ خواهد دهشت افگنی و افراط گرایی را در سرتاسر جهان شسکت دهد، باید با ریشه‌ های آن در پاکستان مقابله کند (کشوری که به گفتۀ وی به ظاهر دوست امریکا و در باطن حامی دهشت افگنان است).

وی اظهار داشت که حکومت پاکستان در حال حاضر دهشت افگنی را تمویل می کند و در این که اردوی پاکستان و اداره استخبارات آن از شبکه حقانی حمایت می کند، هیچ شکی نیست.

از سوی دیگر، خلیلزاد پاکستان را حامی طالبان مسلح دانست و گفت که این کشور به دنبال آن است که جنگ به درازا کشیده شود تا اینکه امریکا از این نبرد نفسگیر پا پس بکشد و در نهایت جنگجویان نیابتی پاکستان بتوانند حکومت کنونی افغانستان را سرنگون سازند.

در عین حال، سفیر پیشین امریکا در افغانستان، افزایش حملات هواپیماهای بی سرنشین علیه تروریستان در خاک پاکستان را پیشنهاد کرد و از کانگرس خواست تا کمک ها و حمایت های مالی امریکا به اسلام آباد را قطع کند.

این در حالی است که حکومت پاکستان به ویژه استخبارات آن کشور همواره حمایت از گروه ‌های تروریست را رد کرده و با اشاره به عملیات نظامیان پاکستانی در مناطق قبایلی برای سرکوب تروریستان، خود را قربانی دهشت و ترور می ‌خواند.